Ειδήσεις

Αυστηρή ανακοίνωση των αντιδημάρχων του Δ. Κιλελέρ σχετικά με την καθαριότητα των οικοπέδων


Η αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Κιλελέρ Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και οι αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννης Μπακαλόπουλος, Αχιλλέας Χατζούλης και Χρήστος Χατζούλης συνυπέγραψαν την  παρακάτω ανακοίνωση που σχετίζεται με την καθαριότητα των οικοπέδων εντός των οικισμών του Δήμου Κιλελέρ.

«Γνωστοποιούμε σε όλους τους συνδημότες μας ότι βάσει του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 του Νόμου 3852/2010 σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β/2012), που αφορά «Καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών», οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου, κατά περίπτωση, μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Η υποχρέωσή τους αυτή βαρύνει ιδίως καθ΄ όλη την επικίνδυνη περίοδο, από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους συνδημότες μας όπως μεριμνήσουν για τον καθαρισμό του οικοπέδου τους το συντομότερο δυνατό προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες.

Σε διαφορετική περίπτωση να σημειωθεί ότι στους παραβάτες της ως άνω διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 του Νόμου 3852/2010, υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά», περαιτέρω δε σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του  Δήμου Κιλελέρ, και βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό, με παράλληλη γνωστοποίηση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία».

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πανεπιστημιακοί δώρισαν βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας
Επόμενο άρθρο Άννα Βαγενά: Για όσους δεν το κατάλαβαν, ευτυχώς έχουμε καπιταλισμό