Πρωτοσέλιδο

Νέος επιδημιολογικός έλεγχος στον οικισμό Ρομά της Λάρισας


ÌåôáöïñÜ óôï êÝíôñï "ÁÑÙÃÇ" ðñïêåéìÝíïõ íá áðïìïíùèïýí áðü ôçí õðüëïéðç êïéíüôçôá, üóùí âñÝèçêáí èåôéêïß óôïí êïñïíïúü óôçí êïéíüôçôá ÑïìÜ ÍÝá Óìýñíç ôçò ËÜñéóáò, ÓÜââáôï 11 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINSSI/ËÅÙÍÉÄÁÓ ÔÆÅÊÁÓ)

Νέος επιδημιολογικός έλεγχος για κοροναϊό αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη, στον οικισμό Ρομά της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα που έχει τεθεί σε καραντίνα, ώστε να διεξαχθεί ένας επανέλεγχος στην περιοχή, μία μέρα πριν από την 23η Απριλίου όπου είναι και η τελευταία μέρα της καραντίνας.

Τα τεστ για τον ιό θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία του ΕΟΔΥ και σε συνεργασία με τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν και όσοι από τον οικισμό είχαν βρεθεί θετικοί στον ιό τις προηγούμενες ημέρες και βρίσκονται σε καραντίνα σε Κέντρο Αποκατάστασης, για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

 

Πηγή: www.tanea.gr

Προηγούμενο άρθρο Υπαίθρια Εθελοντική Αιμοδοσία στη Νίκαια
Επόμενο άρθρο Πληρωμής 1ης Εκκαθάρισης 2019 της δράσης 10.1.08 Κομφούζιο