Ειδήσεις

Την άμεση προκήρυξη της Γενικής Επιχειρηματικότητας ζητάει ο ΣΒΘΣΕ


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με Υπόμνημά του προς τον Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδη αναφερόμενος στην αναγκαιότητα νέας προκήρυξης του καθεστώτος «Γενική  Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με αναδρομική ισχύ από την 29η Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου για την ενίσχυση της επενδυτικής πρωτοβουλίας και την κάλυψη των επενδύσεων που ξεκίνησαν ή/και πρόκειται να υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, στο Υπόμνημά του ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι:

Όπως είναι γνωστό στις 28 Φεβρουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Την ίδια ημερομηνία ολοκληρώθηκε και η 1η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων του ίδιου Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», ενώ σε ισχύ παραμένει μόνο η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Καθώς το τελευταίο περιορίζεται μόνο στις επενδύσεις προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού, τις οποίες ενισχύει με το κίνητρο της Φορολογικής Απαλλαγής, αυτό σημαίνει ότι από τις 29 Φεβρουαρίου 2020, δεν υπάρχει στη χώρα, καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο να καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών πρωτοβουλιών και να προσφέρει μάλιστα, το πλέον αναγκαίο, υπό τις παρούσες συνθήκες χαμηλής ταμειακής ρευστότητας, κίνητρο της επιχορήγησης.

Ωστόσο, την ίδια χρονική περίοδο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα συνέπεια των μέτρων για την καταπολέμηση του Κορωνοϊού, πολλές είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό την πίεση του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, καλούνται να διαθέσουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή σημαντικά κεφάλαια σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης, προς πλήρωση των αναγκών τους.

Οι επιχειρήσεις, αυτές, αν και λειτουργούν σε βάση αναπτυξιακή και υλοποιούν ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν αξιόλογες επενδύσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με το πνεύμα και τη φιλοσοφία του νομοθέτη, δεν έχουν πρόσβαση στο πλέον άμεσο για τις ίδιες κίνητρο της επιχορήγησης, η οποία εν προκειμένω παρέχεται μέσα από το Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο Σύνδεσμος στη επιστολή του τονίζει ότι η κατάσταση, αυτή, έχει ως αποτέλεσμα να εγείρονται, εκ μέρους των επιχειρήσεων, εύλογες ανησυχίες και προβληματισμοί, τόσο για την άνιση και άδικη μεταχείριση που υφίστανται σε μια δύσκολη για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περίοδο, όσο και για την ίδια τη δυνατότητά τους υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων χωρίς τη βοήθεια της Πολιτείας.

Ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι η προτεινόμενη νέα προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική  Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με αναδρομική ισχύ από την 29η Φεβρουαρίου 2020, είναι, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, απολύτως απαραίτητη, προκειμένου να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία:

  • ενισχύουν την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα,
  • τονώνουν την απασχόληση & τα τοπικά εισοδήματα,
  • απευθύνονται και συμβάλλουν στη παραγωγή προϊόντων που κατά κύριο λόγο εξάγονται, ενισχύοντας το εθνικό εισόδημα.

Σε αντίθετη περίπτωση η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθίσταται αμφίβολη, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας, ειδικά σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία απαιτείται η κινητοποίηση και υπέρβαση όλων για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου.

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζητά από τον Υπουργό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος των επιχειρήσεων για άμεση προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική  Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με αναδρομική ισχύ από την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Προηγούμενο άρθρο Η φωνή για τη δημόσια υγεία δεν καταστέλλεται δεν τρομοκρατείται
Επόμενο άρθρο Στο δρόμο Σπηλιά-Ανατολή κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας