Ειδήσεις

Μάξιμος: Το ζήτημα των Ιατρικών Εργαστηρίων πρέπει να επανεξεταστεί!


«Νομίζω ότι είναι εύλογο το αίτημα που διατυπώνουμε για την επανεξέταση του ζητήματος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων, που ανεύθυνα και χωρίς καμία προεργασία κατήργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί υπουργίας Γαβρόγλου. Όπως ανέφερα και στην ερώτησή μου, πρόκειται για έναν τομέα με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις στην αγορά εργασίας, ενώ τα αντίστοιχα τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συγχωνεύτηκαν χωρίς πρόβλημα στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θέλω να πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο οποίο παραπέμπει η απάντηση του υφυπουργού Παιδείας, θα προβεί στη διατύπωση του σχετικού αιτήματος και η νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα το αξιολογήσει αναλόγως». Τα παραπάνω δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης, πρώην τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την απάντηση του υφυπουργού Παιδείας κ. Βασίλειου Διγαλάκη στην ερώτησή του για την επαναλειτουργία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος υφυπουργός στην απάντησή του αναφέρει ότι «η κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας ως αυτοτελούς νομικού προσώπου και η ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έγινε με το ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’13). Στις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή -υπό προϋποθέσεις- να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 του ν.4485/17 (Α’114), το περιεχόμενο των κανονιστικών πράξεων που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορούν σε μεταβολές στην ακαδημαϊκή δομή των ΑΕΙ, διαμορφώνεται βάσει των αποφάσεων των αρμοδίων κατά περίπτωση συλλογικών οργάνων αυτών και της γνώμης των προβλεπομένων στις παραπάνω διατάξεις γνωμοδοτικών οργάνων. Πλέον, εισηγητικό ρόλο σχετικά με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία των ΑΕΙ και των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους έχει η νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τον νόμο 4653/2020.

Τέλος, αναφέρεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της Ερώτησής σας δεν είχε περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σχετικό αίτημα ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ίδρυσης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις».

Προηγούμενο άρθρο Γλέντησαν με την καρδιά τους οι Μικρασιάτες της Λάρισας
Επόμενο άρθρο Νέο Δ.Σ. στη Δ.Α.Κ.Ε. καθηγητών Λάρισας