Tag Archive | "Προτάσεις"

Tags: , ,

Τ. Τσιαπλές: Η προστασία της υγείας και του μορφωτικού δικαιώματος των παιδιών, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς

Posted on 28 Αυγούστου 2020 by admin

Πριν λίγες ημέρες, η κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο για την έναρξη των σχολείων, σε συνθήκες αύξησης των κρουσμάτων και ενώ ήταν γνωστό και αναμενόμενο ένα δεύτερο κύμα πανδημίας, που δεν μπορεί να καθησυχάσει τη λαϊκή οικογένεια και τους νέους, αφού αναφέρεται κυρίως στην περιβόητη ατομική ευθύνη, για την χρήση της μάσκας.

Σήμερα, είναι απολύτως επιτακτικό να περιφρουρηθεί το δικαίωμα των νέων στη μόρφωση και τη ζωή, με πρώτη ευθύνη της κυβέρνησης. Ως Λαική Συσπείρωση, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω στη Θεσσαλία και πανελλαδικά:

Για τα σχολεία:

 • Μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15, για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και να προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. Το αναγκαίο αυτό μέτρο είναι ρεαλιστικό σε μια σειρά Δήμους (επαρχία, νησιά Σποράδων) με την αξιοποίηση σχολικών μονάδων, που έκλεισαν. Σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, χρειάζεται γρήγορος σχεδιασμός για αξιοποίηση κατάλληλων δημόσιων κτιρίων, με κρατική ευθύνη.
 • Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο λυκειακών τμημάτων σε μια σειρά χωριά και της Θεσσαλίας, λίγες ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και ζητάμε την άμεση ανάκλησή της, γιατί η εφαρμογή της σημαίνει επιβάρυνση των σχολείων των πόλεων σε αριθμό μαθητών σε συνθήκες πανδημίας, το ίδιο και στα ΜΜΜ, ταλαιπωρία και έξοδα για τους μαθητές, ιδιαίτερα για τους τριτολυκειακούς που έχουν περισσότερες υποχρεώσεις και υποβάθμιση των υπαρχόντων σχολείων, αφού είναι πιθανή η μετακίνηση μαθητών και από τις μικρότερες τάξεις του Λυκείου.
 • Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, για να καλυφτούν τα μεγάλα κενά και για να υπάρξουν άμεσα περισσότερα τμήματα με λιγότερους μαθητές.
 • Στήριξη και γενίκευση των δομών ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, για να μην μείνει κανένα παιδί πίσω στη μορφωτική διαδικασία.
 • Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
 • Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια με το απαραίτητο υλικό (Μέσα Ατομική Προστασίας, είδη καθαρισμού, αντισηπτικά).
 • Άμεση επανέναρξη του προγράμματος των σχολικών γευμάτων, που είναι απαραίτητα σε πολλές οικογένειες, που πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία.
 • Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί και να ελέγχεται η μετάδοση του ιού.
 • Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων.

 

Για τα ΑΕΙ:

 • Να δοθεί έκτακτο κονδύλι στα Πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες, για προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού, ώστε να ανοίξουν και να λειτουργήσουν με ασφάλεια για όλους τους φοιτητές.
 • Αξιοποίηση όλων των χώρων των Ιδρυμάτων, με κατάλληλη διαμόρφωση τους (συνεδριακών κέντρων, δημοτικών, ιδιωτικών χώρων), για να τηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις.
 • Για την εξ’ αποστάσεως εξέταση, να δοθεί δωρεάν εξοπλισμός, σύνδεση στο δίκτυο, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, διαμόρφωση και αξιοποίηση των χώρων Η/Υ για τους φοιτητές, αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό και ο απαιτούμενος χρόνος για να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν.
 • Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων για καθαριότητα, συντήρηση, φύλαξη στις φοιτητικές εστίες. Να στεγαστούν όλοι οι πρωτοετείς. Μόνιμη μηνιαία επιδότηση φοιτητικής κατοικίας στις οικογένειες των φοιτητών.

Η τοποθέτηση του Τάσου Τσιαπλέ, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας (27/8/20)

Comments (0)

Tags: , ,

Παράταση της διαβούλευση για το ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας

Posted on 07 Ιουλίου 2020 by admin

Στα πλαίσια της διαβούλευσης του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ), έχουν αναρτηθεί τα παραδοτέα των μελετητών στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα: Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαβουλεύσεις/Προτάσεις Έργων.

Στην διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και συλλόγων κ.α., καταθέτοντας σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις, καθώς και αποστέλλοντας συνοδευτικό υλικό στο email: xaristyl@otenet.gr, ή periv.xorsxed@thessaly.gov.gr  η ημερομηνία διαβούλευσης παρατείνετε έως και τις 20 Ιουλίου 2020, προκειμένου να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή ο σχεδιασμός. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του Σχεδίου Δράσης των Μέτρων και Δράσεων, για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι Τομείς τρωτότητας που αφορά το Σχέδιο Δράσης είναι: 1) Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2) Δασοπονία, 3) Βιοποικιλότητα και Οικοσυστήματα, 4) Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες, 5) Υδατικοί πόροι, 6) Ακτές – Παράκτιες ζώνες, 7) Τουρισμός, 8) Ενέργεια, 9) Υποδομές – Μεταφορές, 10) Υγεία, 11) Δομημένο περιβάλλον, 12) Εξορυκτική βιομηχανία, 13) Πολιτιστική κληρονομιά, 14) Ασφαλιστικός τομέας

Οι Στόχοι και οι Πυλώνες – Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας είναι :  1) Συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή. 2 ) Σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης. 3) Προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της Ελληνικής και Περιφερειακής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους. 4) Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής. 5) Ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της κοινωνίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σημαντικό είναι οι φορείς να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της Ανάλυσης Κόστους και της Τρωτότητας ανά προτεινόμενο Τομέα Δράσεων του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας, το οποίο φθάνει στο ύψος των 104,270,000 €.

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις για τον τουρισμό από την παράταξη του Κώστα Κολλάτου στο Δήμο Τεμπών

Posted on 15 Ιουνίου 2020 by admin

Στην συνεδρίαση του Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κάτω Όλυμπου παραβρέθηκε την Παρασκευή το πρωί ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Κώστας Κολλάτος.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Κολλάτος στην Γενική Συνέλευση ευχήθηκε στα μελή του συλλόγου καλό καλοκαίρι  και κάθε επιτυχία στη διαδικασία για την εκλογή οργάνων στο Σύλλογο .
Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε αποσπασματικά και το θέμα του τουρισμού.
Άποψη μας ,είναι ότι έπρεπε ήδη η Δημοτική Αρχή να έχει πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση-έστω και με τη μορφή τηλεδιάσκεψης-σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επαγγελματοβιοτεχνικό επιμελητήριο, τούς επαγγελματίες, τους φορείς με θέμα την επόμενη μέρα για την ενίσχυση και επανεκκίνηση του τουρισμού στο Δήμο Τεμπών.
Δυστυχώς έχουμε φτάσει 15 Ιουνίου και μόλις αρχίσαμε να συζητάμε και μάλιστα αποσπασματικά.
Μετά την κορωνοιό εποχή απαιτείται ανασχεδιασμός των πάντων.
Ανασχεδιασμοί Δημοτικών προϋπολογισμών,
οικογενειακών, επιχειρήσεων, ανασχεδιασμός του τουριστικού προγράμματος.
Θεωρούμε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πλάνο που να μας δείχνει ,σε τι στοχεύουμε με ποιά μέσα και τι προσδοκούμε.
Στοχεύουμε στην αύξηση του εσωτερικού τουρισμού για να αντιμετωπιστεί η κατά πως φαίνεται μείωση του εξωτερικού τουρισμού. Εκεί θα πρέπει η πολιτεία να επιδοτήσει και να στηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα μέσα που διαθέτουμε είναι η υπέροχη ακτογραμμή ,οι γαλάζιες σημαίες, η καθαρότητα ακτών και υδάτων και το κυριότερο ότι η χώρα και η περιοχή μας είναι ο ιδανικότερος και πιο ασφαλής προορισμός.
Προσδοκούμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας που να πλησιάζει τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους, γιατί είναι διαφορετικό η μείωση του 80-90%,με το 30 ή 40%.
Πρέπει ακόμη να εστιάσουμε στα δεδομένα τού Δήμου μας στοχεύοντας στην ενίσχυση της ζήτησης, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των εργαζομένων.
Οι προτάσεις της παράταξης μας που απευθύνονται στο
Δ.Τεμπών:
Μείωση κατά 60% (μετά και την προτροπή της Κτηματικής) των τελών χρήσης αιγιαλού-παραλίας και ομπρελοκαθισμάτων.
Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος για το σύνολο των επιχειρήσεων.
Απαλλαγή 0,5% τού τέλους παρεπιδημούντων όλων των επιχειρήσεων.
Συνεχής προβολή των παραλίων ως ασφαλή προορισμό πού τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Ο 2ος άξονας παρεμβάσεων μας πρέπει να έχει αποδέκτες το Υπουργείο Τουρισμού και τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, όπου να αποτυπώνονται σε Υπόμνημα το σύνολο των προτάσεων-θέσεων τού Δήμου, Περιφέρειας, των επαγγελματιών, του Επιμελητηρίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται από την παράταξη μας κάποιες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση και την επανεκκίνηση του τουριστικού ρεύματος στο Δ Τεμπών.
1) Πίεση για την δημιουργία ενός εθνικού υγειονομικού πρωτοκόλλου ,πού θα´ αφορά την λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.
2)Επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι (tests) τουριστών και επισκεπτών σε συνεργασία με την 5η ΥΠΕ ,το Κέντρο Υγείας
Γόννων και το Ιατρείο Μεσαγγάλων.
3) Μείωση τού ΦΠΑ για 2 χρόνια στο 6% για την εστίαση και 13% για τουριστικές υπηρεσίες.
4)Μηδενική προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το 2020.
5)Μη απόδοση της εισφοράς αλληλεγγύης.
6)Κάλυψη 50% των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες πού δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
7)Αναστολή πληρωμής δόσεων και οφειλών των επιχειρήσεων για τό2020.
8)Ενίσχυση ρευστότητας με κεφάλαια κίνησης με κύριο κριτήριο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
9) Διεκδίκηση του Δ.Τεμπών και των επαγγελματικών ομάδων σε προγράμματα επιδότησης εργασίας και εργαζομένων.
10) Ενίσχυση τού κοινωνικού τουρισμού ,να ξεπεραστούν με νομοθετική ρύθμιση οι χιλιομετρικές αποστάσεις που θέτει ο ΟΑΕΔ, με ταυτόχρονη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Αυτές είναι κάποιες προτάσεις-θέσεις της παράταξης μας που μπορούν να εμπλουτιστούν ,ώστε να συνταχθεί ένα αξιόλογο υπόμνημα με αποδέκτες τα αρμόδια Υπουργεία.
Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι συναινέσαμε σε κάθε έκτακτη δαπάνη όπως απολυμάνσεις δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, σχολείων κα.
Κρίνουμε όμως τη θέσπιση ελάφρυνσης των παραπάνω οικονομικών μέτρων διότι αφενός στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και αφετέρου ενισχύουμε και διατηρούμε θέσεις εργασίας κ απασχόλησης.

Comments (0)

Tags: , ,

Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της επιδημίας στον τουρισμό

Posted on 09 Ιουνίου 2020 by admin

Τα νέα δεδομένα λόγω του κορωνοϊού μας προτάσσουν την ανάγκη λήψης σημαντικών μέτρων σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι επιπτώσεις της πανδημίας που έπληξε τη χώρα μας το τελευταίο 3μηνο. Προτείνουμε λοιπόν να συζητηθεί άμεσα σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου “Η Αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19, στον τουρισμό της περιφέρειας Θεσσαλίας», σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Ο ανασχεδιασμός του τουριστικού προγράμματος της περιφέρειάς μας.
 • Οι τρόποι αντιμετώπισης των άμεσων προβλημάτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση  των απωλειών, δίνοντας έμφαση στον εσωτερικό  τουρισμό και διερευνώντας δυνατότητες επέκτασης της περιόδου.

Επισημαίνουμε δε, ότι κυρίαρχο μέλημα της Περιφέρειάς μας, οφείλει να είναι η διασφάλιση και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Θεωρώντας ότι η άποψη «βλέποντας και κάνοντας» όχι μόνο δεν είναι χρήσιμη στην παρούσα συγκυρία, αλλά άκρως επικίνδυνη και ανεύθυνη, και με γνώμονα τη θεσμική μας ευθύνη και θέλοντας να συμβάλουμε στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της κρίσης και αποφυγή του ενδεχομένου κλεισίματος χιλιάδων επιχειρήσεων,  καταθέτουμε  πλαίσιο  προτάσεων, που αφορούν αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης αλλά και αρμοδιότητες στο δικό μας πεδίο ευθύνης.

Η κατεύθυνση μέτρων που προτείνουμε, στηρίζονται σε 4 πυλώνες και 3 άξονες:

Πυλώνες.

 • Άμεσα οριζόντια μέτρα οικονομικής ανακούφισης του κλάδου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος κατάρρευσης, να υπάρξει η αναγκαία ρευστότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και η επιβίωση των εργαζομένων.
 • Μεσοπρόθεσμα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η δυναμική επανεκκίνησή του.
 • Μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, δίκαιο και πράσινο.
 • Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, προστασία των εργαζομένων, αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης.

Άξονες.

 • Ενίσχυση της ζήτησης.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση των εργαζομένων.

Απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις :

Υγειονομικό πρωτόκολλο και ενίσχυση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα  στους τουριστικούς προορισμούς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Τουρισμός παράγει το 13% του ελληνικού ΑΕΠ και οι εργαζόμενοί του, φτάνουν περίπου το 26% της συνολικής απασχόλησης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) κάνει λόγο για τη χειρότερη κρίση από το 1950 και εκτιμάται πως το ποσοστό μείωσης των τουριστικών αφίξεων για το 2020, θα κυμανθεί μεταξύ 60% και 80% στα κράτη-μέλη του.

Συμβατές με τις προβλέψεις αυτές, είναι και τα μηνύματα του ΔΝΤ και της Ε.Ε. καθώς και η δήλωση του Πρωθυπουργού, για 10% ύφεση στην Ελλάδα.

Η συνολική εκτιμώμενη απώλεια του ξενοδοχειακού τζίρου φτάνει στα 4,46 δις.

Αναμφίβολα, μπροστά στους κινδύνους αυτούς, απαιτείται δέσμη γενικών και στοχευμένων μέτρων, (τιμές, ενέσεις ρευστότητας, άτοκα δάνεια, προβολή κλπ. για τις επιχειρήσεις), για τον περιορισμό της καταστροφής επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, σε έναν τόσο εξαρτώμενο από τη διεθνή ζήτηση τομέα, όπως ο τουρισμός.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ένα μαζικό πρόγραμμα επιδότησης του εσωτερικού τουρισμού, όπως και το πρόγραμμα “Κοινωνικός Τουρισμός”, θα είχε πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και θα καλλιεργούσε αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση της δύσκολης αυτής κατάστασης.

Θα μπορούσε να συμβάλλει ταυτόχρονα στη διάσωση θέσεων εργασίας, στη μείωση της ανεργίας στον τομέα του τουρισμού και στη διατήρηση των επιχειρήσεων.

Μια πρακτική που ακολουθούν κι άλλες ευρωπαϊκές  χώρες.

Οι προτάσεις μας επιγραμματικά.

 1. Πρόγραμμα Εσωτερικού Τουρισμού π.χ. «ΔΙΑΚΟΠΕΣ για ΟΛΟΥΣ». 

Απευθύνεται στο σύνολο των ξενοδόχων/καταλυμάτων και στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

 1. Ρευστότητα, με τη μορφή μη επιστρεπτέας κρατικής ενίσχυσης, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 2. Στήριξη μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, που δεν εμπίπτουν σε κανένα μέτρο, παρέχοντας ειδικό μηνιαίο επίδομα 800€, όπως σε όποιον δεν έχει εισόδημα.
 3. Μείωση έμμεσων φόρων, ΦΠΑ 6% στη διαμονή και 11% στην εστίαση, για το 2020.
 4. Καμία αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, μέχρι το τέλος του 2020. Μέτρο που πρέπει να αφορά όλους τους παρόχους και διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης του ίδιου κόστους από το Υπουργείο Οικονομικών, για την περίοδο της πανδημίας, για επιχειρήσεις που σταμάτησαν την εργασία τους.
 5. Παράταση αναστολής πληρωμής φόρων, επιταγών και δανείων.
 6. Πάγωμα των συμβάσεων εργασίας, με αναδρομικό χαρακτήρα ρύθμισης, περιορισμοί στη δυνατότητα μονομερούς μεταβολής στο εργασιακό περιβάλλον του εργαζομένου και κατάργηση απολύσεων με αναδρομική ισχύ.
 7. Επίδομα ανεργίας για εποχικούς εργαζόμενους, με μειωμένο αριθμό απαιτούμενων ενσήμων, από 100 σε 50, αφού στην καλύτερη περίπτωση θα εργαστούν για δύο μήνες, όπως αιτείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό.
 8. Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού μισθού για χρονικό διάστημα πέραν των 45 ημερών και μέχρι την αποκατάσταση της κρίσης.
 9. Αναλογική επέκταση των μέτρων που αφορούν στους εργαζόμενους που είναι σε ΚΑΔ

ευνοϊκών ρυθμίσεων, για όλους τους ΚΑΔ των τουριστικών δραστηριοτήτων (εργαζόμενους στον τουρισμό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους με ειδικό καθεστώς.)

 1. Κατεύθυνση αδιάθετων πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά προτεραιότητα στον Τουρισμό, με στοχευμένη κατανομή πόρων στη ενίσχυση της απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής κατάρτισης.
 2. Αναπροσαρμογή σε σχεδιαζόμενες δράσεις του ΕΣΠΑ και ΠΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα για την επιχειρηματικότητα, με δράσεις υπέρ των πληττόμενων οικονομικών κλάδων και δράσεις ενίσχυσης της υγειονομικής ασφάλειας, σε χώρους παραγωγής και εμπορίου.
 3. Παράταση, για ένα έτος τουλάχιστον, της υλοποίησης όλων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που αφορούν στην Εξωστρέφεια.
 4. Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού δημοσίων οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων.
 5.  Παροχή κινήτρων για συνενώσεις (clusters), δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (networking) και δράσεων διασύνδεσης του τουριστικού κλάδου, με την εγχώρια παραγωγή, (τοπικά σύμφωνα προμήθειας προϊόντων με κλάδους τροφίμων, εξοπλισμού και κατασκευών).
 6. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου.
 7. Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), για την επιτάχυνση υλοποίησης έργων και επιπρόσθετων δράσεων, κατά των επιπτώσεων του Cov-19.
 8. Προστασία της Δημόσιας Υγείας, με ουσιαστική ενίσχυση όλων των δομών Υγείας του ΕΣΥ στη Θεσσαλία, απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων που εισηγείται ο ΕΟΔΥ και εντατικοποίηση των μέτρων ατομικής προστασίας.  Η ισχυροποίηση του ΕΣΥ είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να εμπεδωθεί αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας και αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενίσχυση με προσωπικό των μονάδων υγείας, ειδικά για τους τουριστικούς προορισμούς.
 9.  Έγκαιρη έκδοση οδηγού υποχρεωτικών πρακτικών προστασίας της Υγείας,  για κάθε τουριστική επιχείρηση, προκειμένου να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις.
 10. Προληπτικό έλεγχο  στις τουριστικές περιοχές, με κάλυψη από κρατικό προϋπολογισμό και ΕΟΠΥΥ και τακτικά τεστ στο προσωπικό των τουριστικών μονάδων και των τουριστικών υποδομών.
 11. Προώθηση θεματικού τουρισμού, με στόχο τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.Αξιοποίηση επώνυμων και καταξιωμένων  ανθρώπων της Τέχνης, του Θεάτρου, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, που έλκουν καταγωγή από τη Θεσσαλία και θα προσκαλούν επισκέπτες, μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων, σε μια υπέροχη και ασφαλή Περιφέρεια.
 12. Αξιοποίηση του πολυποίκιλου ενδιαφέροντος, που παρουσιάζει η περιφέρεια Θεσσαλίαςς, μέσα από την ευρεία γκάμα επιλογών που προσφέρει στον επισκέπτη της.
 13. Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των αναδυόμενων  προτιμήσεων  των διεθνών/ευρωπαϊκών  τουριστικών αγορών. (Τουρισμός ευεξίας, καλλωπιστικός και ιαματικός/θεραπευτικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, κρουαζιέρα και θαλάσσια δραστηριότητα υποδοχής και συντήρησης σκαφών αναψυχής).
 14. Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, που επιλέγεται να αποτελέσει κύρια μορφή τουρισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας.
 15. Δικτύωση των τουριστικών πόρων, φυσικών και πολιτιστικών, τόσο ενδοπεριφερειακά όσο και διαπεριφερειακά και ιδίως των πόρων διεθνούς εμβέλειας, με τους λοιπούς αντίστοιχου επιπέδου στη χώρα.
 16. Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού – Τουρισμού υπαίθρου.

Ο οικοτουρισμός, ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, επιλέγεται να αναπτυχθεί στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας καθώς και στον ορεινό χώρο, συμπληρωματικά με δραστηριότητες ορεινού και αθλητικού τουρισμού και υποστηριζόμενος από τα γειτνιάζοντα οικιστικά κέντρα.

 1. Ανάπτυξη του Γεωλογικού Τουρισμού.

Οι πόροι της Περιφέρειας που δύνανται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του γεωλογικού τουρισμού είναι οι ιαματικές πηγές του Σμοκόβου,  το Κόκκινο Νερό, το θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου, η λίμνη Κάρλακλπ.

 1. Συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας μας, για την προβολή σημαντικών στρατηγικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. Συνεργασία για ασφαλείς αλλά και καθαρούς προορισμούς, με την κατάλληλη και απαραίτητη σήμανση, για τους επισκέπτες μας.
 2. Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω μιας επιτροπής, που θα προΐσταται ο πολιτικά υπεύθυνος της Περιφέρειας και θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των παρατάξεων.

Η παράταξή μας, πέρα από τις προτάσεις που καταθέτει, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει όποτε θεωρήσει και κρίνει ότι χρειάζεται  η παρέμβασή της.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι προτάσεις του Κ. Αγοραστού για να μπει η οικονομία σε τροχιά επανεκκίνησης

Posted on 11 Μαΐου 2020 by admin

Παρέμβαση στη συνεδρίαση  της  Επιτροπής των Περιφερειών της  Ευρώπης, έκανε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η συνεδρίαση που συνέπεσε με τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, είχε θέμα τη συμβολή των Περιφερειών και των Πόλεων στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, μετά τον Covid-19. Στη τοποθέτησή του, παρουσία της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε. κ.  Ελίζα Φερέιρα ,  ο κ. Αγοραστός ανέφερε:

«Για να ξεκλειδώσουμε την οικονομία χρειάζεται ταχύτητα, αυτοματισμός και ευελιξία.  Η υγειονομική κρίση μπορεί να ελεγχθεί, αλλά πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κοινωνική και οικονομική κρίση; Είναι πιθανό να έχουμε γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ιδεολογικές και πολιτικές μετατοπίσεις.  Όλο και περισσότερα χρεωμένα κράτη, κατεστραμμένες επιχειρήσεις, στρατιές ανέργων, χαμηλότερα εισοδήματα, μικρότερη κατανάλωση, υφεσιακές συνθήκες. Σε κοινωνικό επίπεδο αναμένουμε μεγάλες αλλαγές. Αν η Ευρώπη δεν ξεπεράσει σύντομα τις αναστολές και τις αγκυλώσεις της, η ανάκαμψη θα είναι πολύ αργή» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Ο κ. Αγοραστός προτείνει:

-οριζόντια παράταση της διάρκειας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ τουλάχιστον κατά 2 έτη,  μέχρι το τέλος του 2025, λόγω της έκτακτης ανάγκης που οδηγεί σε καθυστερήσεις υλοποίησης στο σύνολο των επιμέρους δράσεων της: δημόσια έργα, επενδυτικά σχέδια, δράσεις Κοινωνικού Ταμείου κ.α. χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταγενέστερης απορρόφησης

– διευκόλυνση των κρατών- μελών για χρήση σημαντικού ποσοστού Προγραμματικής Υπερδέσμευσης 600% στα  τρέχοντα Προγράμματα με μεταφορά έργων και δράσεων στα Προγράμματα της νέας Περιόδου 2021-2027, ώστε να αντιμετωπίζονται οι  άμεσες και επείγουσες ανάγκες που καταγράφονται. Η τακτοποίηση αυτής, να μπορεί να γίνει με μεταφορά έργων και  δράσεων στα Προγράμματα της νέας Περιόδου  2021-2027, μόλις εγκριθούν και ξεκινήσουν να υλοποιούνται.

Οι προτάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έχουν κατατεθεί τόσο στην  πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και  την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα όσο και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών.

Η  ανακοίνωση της προέδρου της Ε.Ε. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για 100% χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2014-2020, λόγω της κρίσης του κορωνοιού,  ήταν και  πρόταση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. «Ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, είναι χρήσιμο να επανεξεταστεί η επιμήκυνση της 100% χρηματοδότησης των έργων, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι να μπορέσει να μπει  η οικονομία σε τροχιά επανεκκίνησης», επισημαίνει ο Κώστας Αγοραστός.

Comments (0)

Tags: , ,

ΕΚΛ: Οι προτάσεις του ΣΕΒ είναι το σάλπισμα της νέας επίθεσης

Posted on 06 Μαΐου 2020 by admin

Στο δελτίο του ΣΕΒ της 4ης Μάη με θέμα «Απασχόληση μετά τον Κορωνοϊό»,  ο Σύνδεσμος των Βιομήχανων επιβεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι εκτός από την μάχη με τον «αόρατο» εχθρό έχουν να αντιμετωπίσουν την επίθεση των ορατών εχθρών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Οι βιομήχανοι απαιτούν την μονιμοποίηση των «έκτακτων» και αντεργατικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης (Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης) και της δουλειάς-ζωής λάστιχο (Άμεση υιοθέτηση μιας προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης).

Για να εφαρμόσουν τον εργασιακό μεσαίωνα και αφού έχουν προχωρήσει σε πάνω από 150.000 απολύσεις μόνο το μήνα Μάρτη, ζητούν νέο ζεστό χρήμα και επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις τους (μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση των πολιτικών απασχόλησης, την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, όσο και τους πόρους του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE).

Έχοντας γνώση του μεγέθους της πρόκλησης και των αντιδράσεων που θα φέρουν στους εργαζόμενους ο ΣΕΒ διαφημίζει την αγαστή του συνεργασία με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, την ΓΣΕΕ και την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για να παρουσιάσει τις προτάσεις σφαγής των εργαζομένων «ως φιλεργατικές» και αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου (Ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος με αφετηρία και τις πρόσφατες κοινές θέσεις των Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών οργανώσεων).

Ουσιαστικά οι βιομήχανοι ζητούν ο εργοδότης να επιδοτηθεί ξανά άμεσα και να έχει ταυτόχρονα την απόλυτη ελευθερία να απολύει, να αλλάζει συμβάσεις, να κόβει μισθούς, να δουλεύει τους εργαζόμενους μέχρι θανάτου στο όνομα της «επανεκκίνησης της οικονομίας». Δηλαδή να χρησιμοποιούν τον εργαζόμενο όπως, όσο, όπου θέλουν αγόγγυστα και με ένα ξεροκόμματο.

Μετά από δέκα χρόνια κρίσης, που οι εργαζόμενοι της Ελλάδας πλήρωσαν με την ζωή και το αίμα τους, οι εργοδότες έρχονται να απαιτήσουν ο εργάτης να πληρώνει το αφεντικό για να έχει μια δουλειά, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αύριο.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ είναι το σάλπισμα της νέας επίθεσης του «ορατού εχθρού». Η εργατική τάξη δε θα πληρώσει ξανά τα κέρδη ή τη χασούρα των αφεντικών! Οι μεγάλες συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς έστειλαν το μήνυμα. Προετοιμαζόμαστε για την αντεπίθεσή μας. Δυναμώνουμε την οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς. Μαζικοποιούμε τα σωματεία σε κάθε κλάδο. Βάζουμε τις ανάγκες μας μπροστά στις διεκδικήσεις μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις του ΣΘΕΒ για την ενίσχυση επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Posted on 04 Μαΐου 2020 by admin

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης στην επιστολή του αναφέρεται για την β’ φάση του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 καθώς εκκρεμούν οι σωστές κατανομές στις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού προκειμένου να βγουν οι αποφάσεις υπαγωγής των σχεδίων. Η αναμονή των συγκεκριμένων σχεδίων αιτήσεων έχει φτάσει τα 2 έτη. Ομοίως η αναμονή για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη γ’ φάση ανέρχεται στο 1 έτος περίπου.  ΄

 

Επιπλέον και στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Νόμου 4399/2016 υπάρχει καθυστέρηση στις αξιολογήσεις και στην παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος με συνέπεια αρκετά επιχειρηματικά σχέδια να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

 

Στο πλαίσια επόμενης πρόσκλησης αναπτυξιακού νόμου, ο ΣΘΕΒ προτείνει την αναδρομική ισχύ του από την 29η Φεβρουαρίου 2020, δεδομένου ότι ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, είναι απολύτως απαραίτητη οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης, προκειμένου να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια διαθέτοντας σημαντικά κεφάλαια για την υλοποίησή τους.

 

Πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου είναι η συνεχής ύπαρξη ανοιχτής πρόσκλησης αναπτυξιακού νόμου με άμεση αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων υπαγωγής με διαδικασία FIFO.

 

Δεδομένου ότι με τις πρόσφατες τροποποιήσεις και έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων λύνονται αρκετά θέματα και επιταχύνονται οι διαδικασίες στην υλοποίηση των Νόμων, ο ΣΘΕΒ ζητάει την ταχύτατη διαδικασία των παραπάνω μέτρων, ειδικά σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, κατά την οποία η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι σε δεινή καμπή.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Δημήτρη Σκάλκο, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό καθώς και στους Βουλευτές Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

ΜέΡΑ25 Λάρισας: 5 άμεσες κινήσεις στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής

Posted on 13 Απριλίου 2020 by admin

Το Υπ.Αγροτικής Αναπτυξης ανακοίνωσε στοχευμένα μέτρα και όχι οριζόντια, για όσους έχουν πληγεί, ύψους 150 εκατομμυρίων. Δεν αντιλαμβάνεται ούτε με πόση ταχύτητα πρέπει να παρέμβει το κράτος ούτε το ύψος της παρέμβασης. Στον αγροτικό κλάδο το ελληνικό κράτος έχει συνηθίσει να έχει το ρόλο απλού εκτελεστή μιας πολιτικής που εκπορεύεται από τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Αν περιμένει να δει στην πράξη πόσο θα πληγεί ο αγροτικός κλάδος για να τον ενισχύσει με κοινοτικά κονδύλια θα είναι αργά.

Οι πληροφορίες από τις αγροτικές ενώσεις και τις περιφέρειες μιλάνε για επικείμενη μείωση των καλλιεργειών κατά 30 και 40%. Χωρίς ρευστότητα και με προοπτική μείωσης του ΑΕΠ, πως και γιατί να συνεχίσουν να φυτεύουν οι αγρότες; Το επισιτιστικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε σε 5 – 6 μήνες από τώρα αν πάμε σε τέτοια μείωση το έχετε υπολογίσει κ.Βορίδη; Οι παραγωγοί δεν μπορούν υπό αυτό το καθεστώς αβεβαιότητας να περιμένουν πότε θα αποφασίσετε να δράσετε. Οι αγροτικές και κτηνοτροφικές ενώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και ένα μήνα και το Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται.

Η περίσταση απαιτεί το Υπουργείο να λειτουργήσει ως κράτος και όχι ως εκτελεστής εντολών. Να δώσει δηλαδή κατεύθυνση και εγγυήσεις στο σύνολο των ελλήνων παραγωγών. Όσο για το μέγεθος της παρέμβασης, τα 150 εκατομμύρια αντιστοιχούν κατα μέσο όρο σε περίπου 250 ευρω ανα παραγωγό (594.000 σύνολο σύμφωνα με ΟΣΔΕ) ποσό απειροελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες.

Οι 5 άμεσες κινήσεις που πρέπει να κάνει το κράτος στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο:

Άμεση καταβολή επιταγών

Η κυβέρνηση έδωσε 75 μέρες γενική παράταση επιταγών. Η ειδική επίπτωση στον αγροτικό τομέα συνυπολογίστηκε;

Ήδη οι παραγωγοί είναι οι τελευταίοι που πληρώνονται σε μια παραγωγική αλυσίδα που εξαρτά την ύπαρξή της από τους ίδιους. Οι χονδρέμποροι και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πληρώνουν με 4 και 5 μήνες καθυστέρηση. Έτσι χρησιμοποιούν μια ρευστότητα που ανήκει στους παραγωγούς για να ισχυροποιούν τη θέση τους και να πετάνε εκτός αγοράς τα μικρά μαγαζιά. Συνεπώς οι παραγωγοί αναγκάζονται να δημιουργούν χρέη στους προμηθευτές γεωργικών εφοδίων, χρέη τα οποία αποτελούν βόμβα στα θεμέλια μιας ακόμα αγοράς. Αν σε αυτή την κατάσταση προσθέσουμε 3 ακόμα μήνες στην καθυστέρηση πληρωμής των παραγωγών ποιο φαντάζεστε κ.Υπουργέ ότι θα είναι το αποτέλεσμα; Οι παραγωγοί θα πρέπει να στηρίξουν την αγορά με τη δουλειά τους, όχι με ρευστότητα, δεν είναι τράπεζες. Το κράτος, αν θέλει να επιβάλλει τις 75 μέρες παράταση, πρέπει να καταβάλλει το ποσό των επιταγών που λαμβάνουν από τους χονδρεμπόρους οι παραγωγοί ώστε να μη διαταραχθεί ολόκληρη η αλυσίδα τροφοδοσίας από τα αγροεφόδια μέχρι τον καταναλωτή. Το κράτος μπορεί να εισπράξει τα χρήματα από τους χονδρεμπόρους σε δεύτερο χρόνο βεβαιώνοντας την οφειλή τους.

Άρση απαγόρευσης μετακίνησης

Αφού μετά από πιέσεις αυξήσατε τελικά τους χώρους της λαϊκών αγορών, γιατί δεν αφήνετε και τους παραγωγούς εκτός Αττικής, Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων να έρθουν και να συμμετέχουν πάλι στις λαϊκές;

Ποια λογική έχει να τους απαγορεύετε να μετακινηθούν για να πάνε στη λαϊκή, υποχρεώνοντάς τους να δηλώνουν ως τόπο διαμονής το αστικό κέντρο και να χρησιμοποιούν μεταφορικές εταιρείες που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής; Ακόμα και εν μέσω πανδημίας έχετε στο μυαλό σας να ευνοήσετε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τους χονδρεμπόρους, εις βάρος των παραγωγών;

Δημιουργήστε πράσινες λωρίδες κυκλοφορίας αγαθών μεταξύ των περιφερειών της χώρας κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Άτοκα δάνεια

Πρέπει άμεσα να χορηγηθούν άτοκα κρατικά δάνεια ύψους έως 50% του περσινού τζίρου στους αγρότες και κτηνοτρόφους απευθείας στους λογαριασμούς τους.

Αγροτικό πετρέλαιο

Οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι πληρώνουν περισσότερο από 2 φορές ακριβότερα το πετρέλαιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με τα καύσιμα να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής, έπρεπε να έχουμε ήδη πάει στο αγροτικό πετρέλαιο αν θέλατε να στηρίξετε τους παραγωγούς.

Αγοραστής ύστατης ανάγκης

Το κράτος σε συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και άλλες αγροτικές οργανώσεις να αγοράζει τα αδιάθετα προϊόντα και να τροφοδοτεί με αυτά κοινωνικές δομές, αδύναμες ομάδες, άπορους, οικογένειες που βασίζονταν στα σχολικά γεύματα κ.ο.κ Να αξιοποιηθούν άμεσα τα κονδύλια και τα δίκτυα του ΤΕΒΑ και του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών.

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΜέΡΑ25

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού στους καταυλισμούς Ρομά της Θεσσαλίας

Posted on 02 Απριλίου 2020 by admin

Κύριε περιφερειάρχη

Οπως γνωρίζετε, οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν χιλιάδες Έλληνες Τσιγγάνοι στους καταυλισμούς της Θεσσαλίας και γενικότερα, είναι άσχημες (άλλοι χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση, άλλοι και χωρίς ρεύμα, ενώ αρκετές απ’ αυτές τις περιοχές μετατρέπονται σε άτυπες χωματερές).

Οι βασικές υποδομές που διαθέτει κάθε νοικοκυριό, ώστε να μπορέσουν να ακολουθηθούν οι κανόνες υγιεινής που επιτάσσει ο ΕΟΔΥ για την πρόληψη και αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού, δεν υφίστανται συνήθως σ’ αυτές τις παραγκουπόλεις.

 

Η Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας, θεωρεί ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρέπει να δράσουν άμεσα και συντεταγμένα.

Να διεξάγουν άμεση εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και μη εξάπλωσης του κορωνοϊού στους καταυλισμούς Ρομά.

Να συσταθούν κλιμάκια γιατρών που θα επισκεφθούν τους καταυλισμούς Ρομά για εξετάσεις, για να διαπιστωθεί άμεσα αν υπάρχουν κρούσματα, ώστε να απομονωθούν και να ακολουθηθούν οι ιατρικές οδηγίες, σε συνεργασία με τα υπάρχοντα κατά τόπους Κέντρα Κοινότητας Δήμων και Παραρτημάτων Ρομά, με τους διαμεσολαβητές, τα Δημοτικά Ιατρεία, τους τοπικούς συλλόγους και ομοσπονδίες Ελλήνων Ρομά.

Στα έκτακτα μέτρα που θα μπορούσαν να παρθούν είναι, σε περιοχές όπου ο πληθυσμός δεν έχει φώς και νερό, να μετακινηθεί σε ασφαλείς χώρους, ώστε να έχει τα βασικά αγαθά, φώς, νερό και αποχέτευση.  Να εξασφαλισθεί η μετακίνησή τους σε ξενώνες ή άλλες δομές φιλοξενίας.

Επίσης, οι υποτυπώδεις υποδομές πρέπει να βελτιωθούν άμεσα – χρειάζεται να γίνουν διάνοιξη δρόμων, αποχέτευση, χαλικόστρωση, μυοκτονίες και απολυμάνσεις.

Να παρασχεθούν άμεσα βυτία νερού, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο κύριο αυτό αγαθό πρώτης ανάγκης.

Να παρασχεθούν στην κοινότητα μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, χλωρίνες και σαπούνια.

Να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος στους δικαιούχους του ΚΕΑ καθώς και η διανομή τροφίμων από τα ΤΕΒΑ και άλλες δομές κοινωνικής μέριμνας.

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις του Περιφερειάρχη για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Posted on 27 Μαρτίου 2020 by admin

Πρόταση «από το μέλλον»,  για να αντιμετωπιστεί  τόσο η πρωτοφανής κρίση του κορωνοιού όσο και η δύσκολη επόμενη μέρα στην οικονομία, καταθέτει  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ζητώντας την ενεργοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, σήμερα.

«Ηρθε η ώρα των μεγάλων ανατροπών και των μεγάλων αλλαγών» τονίζει ο Κ. Αγοραστός «και χρειάζεται να  προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα της πανδημίας, στο εμπόριο, τη βιοτεχνία τη βιομηχανία, τις κατασκευές, τα έργα, τις μεταφορές, την επικοινωνία,  την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή,  τους  επιστήμονες, του νέους, τις υπηρεσίες. Για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας, της χώρας, της Ευρώπης».

«Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην οποία εισήλθε η χώρα μας τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομία, μετά την πρωτόγνωρη  κρίση λόγω του κορωνοιού, το ΕΣΠΑ μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. « Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο  για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας αλλά και για την αντιμετώπιση  του αύριο στη χώρα μας. Σε μια περίοδο που αλλάζουν οι κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  εμείς έχουμε πρόταση. Όπως είχαμε και το 2015 τότε που αλλάξαμε την αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και φέραμε στη χώρα πάνω από 12 δις ευρώ».

Οι  προτάσεις

«Η  λύση που προτείνουμε είναι  λύση μέλλοντος. Λύση προστιθέμενης αξίας για τη Θεσσαλία και για όλη τη χώρα. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να μας δώσει ελπίδες και να μας οδηγήσει σε βιώσιμο  μέλλον» σημειώνει ο Κ. Αγοραστός. Συγκεκριμένα:

Για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην οποία εισήλθε η χώρα μας, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού πρέπει να ληφθούν:

– άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, σε νευραλγικούς τομείς του κράτους, με επικέντρωση στον τομέα της Υγείας,

– άμεσα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων καθώς και

– μέτρα για την «επόμενη μέρα», τόσο στις δημόσιες υποδομές όσο και στην συνέχιση λειτουργίας των επιχειρήσεων και εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση  ετοιμάζεται να ψηφίσει Τροποποιήσεις σε Κανονισμούς για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την στήριξη των κρατών – μελών της.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ως επιβεβλημένο να προταθούν προς ψήφιση στην τρέχουσα περίοδο και τα ακόλουθα :

1) Κατάργηση της Εθνικής Συμμετοχής για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και αύξηση στο 100% της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Προγράμματα περιόδου 2014-2020. Εναλλακτικά, για τις χώρες που πλήττονται καίρια από τον κορωνοϊό συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, λόγω ταυτόχρονα και του μεταναστευτικού. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των άλλων ενισχύσεων που προωθεί, βοηθά τα κράτη-μέλη στην οικονομική διαχείριση των προβλημάτων και επιπτώσεων που επιφέρει η πανδημία, με πολύ καλύτερους όρους.

2) Οριζόντια παράταση στη διάρκεια της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου τουλάχιστον κατά 2 έτη, έως το τέλος 2025 και λόγω της έκτακτης ανάγκης, η οποία οδηγεί ήδη σε καθυστερήσεις υλοποίησης στο σύνολο των επιμέρους δράσεών τους, όπως η υλοποίηση των δημοσίων έργων, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, δράσεις Κοινωνικού Ταμείου κ.α., χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταγενέστερης απορρόφησής της.

3) Διευκόλυνση των κρατών – μελών για χρήση σημαντικού ποσοστού Προγραμματικής Υπερδέσμευσης 600% στα Προγράμματα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες που καταγράφονται.  Αυτό ισοδυναμεί με έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2017 σήμερα. Η τακτοποίηση αυτής θα μπορεί να γίνει με μεταφορά έργων και δράσεων στα Προγράμματα της Νέα Περιόδου 2021-2027, όταν αυτά εγκριθούν και ξεκινήσουν να υλοποιούνται.

4)  Κατάργηση του κανόνα της μη δυνατότητας ένταξης σε Πρόγραμμα Περιόδου 2014-2020 έργων με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν έργα/δράσεις ύψιστης σημασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, χωρίς να απαιτείται να καθυστερεί η υλοποίησή τους εν αναμονή τελεσιδίκησης διαχειριστικών διαδικασιών για ένταξη και χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ. Αντίστοιχα, μη ένταξη του κανόνα αυτού στους Κανονισμούς Περιόδου 2021-2027, ώστε να είναι εφικτή η ένταξη έργων που ξεκίνησαν ή και ολοκληρώθηκαν στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

Σε επίπεδο χώρας , απαιτείται να ληφθούν άμεσα όλα τα μέτρα απλοποίησης των διαδικασιών υλοποίησης, και ως προς τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, με τήρηση πάντα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ανταγωνισμού.

Προτείνεται απλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ , ιδίως στο μέρος που αφορά στη σύμφωνη γνώμη κεντρικών φορέων για προώθηση Εξειδίκευσης Δράσεων, χρηματοδοτήσεων κ.α.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Οι προτάσεις Κέλλα προς τον Υπουργό Υγείας

Posted on 03 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Αποκλειστικά στα μείζονα ζητήματα, που αφορούν τη δημόσια υγεία στο νομό Λάρισας, αναφέρθηκε στην ομιλία του στη χοροεσπερίδα της ΝΟΔΕ ΝΔ Λάρισας, ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, κ. Χρήστος Κέλλας, δίνοντας ουσιαστικά “πάσα” στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια να τοποθετηθεί σε αυτά, όπερ και εγένετο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λαρισαίος πολιτικός, άριστος γνώστης του χώρου της υγείας, στη σύντομη αλλά ουσιαστική, τοποθέτηση του, ζήτησε την ανάπτυξη όλων των κλινών στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το άνοιγμα της Μονάδας Λοιμώξεων στο Πανεπιστημιακό – οι υποδομές είναι έτοιμες, χρειαζόμαστε μόνο νοσηλευτικό προσωπικό να ανοίξει η μονάδα – , τόνισε και επιπλέον κονδύλια για την ενίσχυση των υποδομών στο Γενικό Νοσοκομείο, που υστερεί σε εξοπλισμό. Ο Χρήστος Κέλλας δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον πρόεδρο και τα μέλη της ΝΟΔΕ Λάρισας για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά και τα στελέχη της παράταξης, “που αποτελούν το οξυγόνο της και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε”, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Κέλλας συνόδεψε τον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ήταν παρών στη συζήτηση που έγινε με γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό του ΕΚΑΒ και άλλους εργαζόμενους, «τους καθημερινούς μαχητές της Υγείας», όπως τους χαρακτήρισε, προσθέτοντας πως «επαληθεύεται η δέσμευση της κυβέρνησής μας για μια πολιτική, που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τα μεγάλα και μικρά προβλήματα της καθημερινότητας».

Comments (0)

Tags: , ,

Λύσεις για να ανανεώσεις τον κήπο σου από τη LEROY MERLIN

Posted on 18 Απριλίου 2019 by admin

Θέλεις να έχεις τον πιο όμορφο κήπο εύκολα, γρήγορα και το κυριότερο οικονομικά; Με τη LEROY MERLIN, ναι μπορείς! Γιατί νοιάζονται και είναι μέσα τις επιθυμίες σου για έναν πιο όμορφο κήπο όπως εσύ τον έχεις ονειρευτεί.

Πόσες φορές έχεις ονειρευτεί να ανανεώσεις τον  κήπο ή την βεράντα σου και επιτέλους να φτιάξεις εκείνα τα 2-3 μερεμέτια που χρειάζεται για να γίνει αυτό που ονειρεύεσαι; Όλα όσα αναζητάς και θέλεις για τη διακόσμηση και τη φροντίδα του κήπου και της βεράντας σου σε περιμένουν στη LEROY MERLIN!

Φέτος – όπως και κάθε χρόνο- έχεις τη LEROY MERLIN η οποία είναι μέσα στις επιθυμίες σου και στο νέο της φυλλάδιο για τον κήπο και τη βεράντα, παρουσιάζει ιδέες για να εμπνευστείς μέχρι και τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες θα σου λύσουν τα χέρια και θα κάνουν την ανανέωση εύκολη και το βασικότερο χωρίς να ξοδέψεις μια ολόκληρη περιουσία!

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι εξωτερικοί χώροι του σπιτιού είναι το πιο ελκυστικό μέρος για να απολαύσεις τον πρώτο σου καφέ ή το βραδινό σου γεύμα. Γι’ αυτό και μια τραπεζαρία κατασκευασμένη από αλουμίνιο -η οποία προσφέρει αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες- είναι ιδανική επιλογή! Εάν όμως ο χώρος σου είναι πιο μεγάλος και θέλεις να φιλοξενείς όλη την παρέα, τότε μπορείς να επιλέξεις ένα Boehme σετ σαλόνι από μέταλλο και συνθετικό rattan. Από τον ανανεωμένο κήπο σου δεν θα πρέπει λείπουν μεγάλες μαξιλάρες και πουφτα οποία θα δώσουν τη νότα της οικειότητας, της χαλάρωσης και του mix&match. Επειδή όμως ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές ανάγκες και γούστα, στη LEROY MERLIN θα βρεις φέτος μία μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα κήπου για να φτιάξεις κι εσύ το δικό σου παράδεισο.

Μια ακόμη λεπτομέρεια που θα πρέπει να δώσεις προσοχή είναι τα διακοσμητικά κήπου, γιατί αυτά είναι που θα δώσουν τον χαρακτήρα και τον τόνο που θες στο τελικό αποτέλεσμα. Φανάρια για ρεσώ αλλά και για μεγαλύτερα κεριά, σε έντονα ή απαλά χρώματα και διαφορετικά σχέδια, είναι από αυτές η μικρές πινελιές που σίγουρα θα απογειώσουν το στυλ του κήπου ή της βεράντας σου και σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις από κοντά. Επίσης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εξωτερικού χώρου που θα ανανεώσουν το στυλ του φωτισμού και θα αναδείξουν κάθε χώρο του σπιτιού σου εύκολα και γρήγορα, με υλικά εξαιρετικής ποιότητας, μοναδικής αισθητικής που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες και απαιτήσεις.

H περιποίηση και η συντήρηση του κήπου είναι κάτι για το οποίο πρέπει να φροντίζεις ανά τακτά διαστήματα ώστε ο κήπος σου να είναι όμορφος και περιποιημένος όλες τις εποχές! Στη LEROY MERLIN θα βρεις μεγάλη ποικιλία από αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά και άλλα μηχανοκίνητα εργαλεία κήπου, τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για την διατήρηση του γκαζόν, την περιποίηση των γλαστρών και των παρτεριών. Θα βρεις, όμως μυστικά, και συμβουλέςκαθώς και προϊόντα για το κούρεμα, το σκάλισμα και το τριμάρισμα των δέντρων και των θάμνων, ώστε να απολαμβάνεις το πράσινο στον κήπο και το μπαλκόνι σου όλο τον χρόνο!

Πολύ σημαντικό το αυτόματο πότισμα για να μην διψάσουν ποτέ τα λουλούδια σου! Όλοι ξέρουμε πως το νερό και ο ήλιος είναι τα στοιχεία εκείνα που βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών, όμως μέσα στην καθημερινότητα είναι δύσκολο να φροντίσουμε για το πότισμα τους, η λύση του αυτόματου ποτίσματος σίγουρα είναι ιδανική και οικονομική! Έτσι δεν θα βρεις ποτέ ξανά τα υπέροχα λουλούδια και φυτά σου μαραμένα.

Εάν θέλεις πραγματική ανανέωση του κήπου ή της βεράντας σου τότε θα πρέπει να σκεφτείς και την ανανέωση τουδαπέδου. Υπάρχουν πολλές επιλογές που θα ικανοποιήσουν το στυλ και την ανάγκη σου όπως, πλακάκι deck το οποίο έχει φυσικό χρώμα και προσφέρει πιο φυσικό αποτέλεσμα, τοπλακάκι birck προσφέρει υψηλή αντίσταση στην τριβή κατά την καταπόνηση και προτείνεται για τη βεράντα ή τον κήπο σου. Τα κλασσικά πλακάκια εξωτερικού χώρου πάντα χαρίζουν κομψότητα, είναι ανθεκτικά και κάνουν τον χώρο να μοιάζει καθαρός και περιποιημένος.

Ο επίγειός σου παράδεισος έχει ολοκληρωθεί, το επόμενο βήμα είναι να τον οριοθετήσεις και να δημιουργήσεις το privacy που χρειάζεσαι. Στη LEROY MERLIN θα βρεις τις επιλογές που θα ικανοποιήσουν τα θέλω σου όπως ξύλινους φράχτες, ξύλινα πάνελς αλλά και καλαμωτέςαπό οποιοδήποτε υλικό για σκίαση ή και περίφραξη ενός εξωτερικού χώρου, οι οποίες μάλιστα τοποθετούνται εύκολα και είναι ιδανικές για να τοποθετηθούν σε κάγκελα ή υπάρχοντα πλέγματα.

Έχεις ακολουθήσει τα παραπάνω tips και έχεις πετύχει το τελικό αποτέλεσμα που θες, οπότε προσκαλείς τους φίλους σου για ένα Sunday BBQ, ώστε να απολαύσετε όλοι μαζί τον ανανεωμένο κήπο. Επειδή όμως για να απολαύσεις το κυριακάτικο τραπέζι θέλεις να έχει ήλιο, αλλά όχι να σας καεί, μην ξεχάσεις να τοποθετήσεις ένα πανί σκίασης ή μια ομπρέλα. Στη LEROY MERLIN θα βρεις επιλογές που θα ικανοποιήσουν το στυλ και τις ανάγκες σου!

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στον πιο δεξιοτέχνη λάτρη της κηπουρικής, τι θα ήταν ο κήπος ή η βεράντα σου χωρίς λουλούδια; Μάλλον κάτι άχρωμο, χωρίς τόνους ζωντάνιας και ανοιξιάτικων μυρωδιών. Για αυτό μην αμελήσεις την αγορά σπόρων, φυτών, λουλουδιών και γλαστρών επιλέγοντας από μια τεράστια ποικιλία δίνοντας τη νότα της πραγματικής ανανέωσης του κήπου σου! Κρατάς μυστικό; Η χαρά που νιώθεις όταν βλέπεις να μεγαλώνουν και να ανθίζουν είναι απερίγραπτη!

Μη ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου στο LEROY MERLINclub για να απολαμβάνεις μοναδικά και αποκλειστικά προνόμια, δώρα και προσφορές που σχεδιάζονται μόνο για τα μέλη του! To LEROY MERLIN Club είναι ένα πρόγραμμα για εσένα που αναζητάς συνεχώς ιδέες, λύσεις και προτάσεις για κάθε γωνιά του σπιτιού σου με κέρδος και άψογη εξυπηρέτηση.

Επισκέψου το κατάστημα της LEROY MERLIN,8ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας, Αθήνας, και βρες τις μοναδικές ευκαιρίες που θα ανανεώσουν το σπίτι και τον κήπο σου! Η ποικιλία είναι τεράστια και η μόνη απόφαση που χρειάζεται να πάρεις είναι η εξής, ποιο είναι το στυλ που θες να δώσεις εσύ στον κήπο σου! Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας σε περιμένουν για να βρείτε μαζί αυτό που πραγματικά εσύ επιθυμείς!

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Οι προτάσεις της ΝΔ για το δημογραφικό

Posted on 06 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το Δημογραφικό παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας,κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπήτης Βουλής.

Όπως είπε το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού, οι δυο πλευρές του δημογραφικού, είναι πολυπαραγοντικά φαινόμενα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν. Oι δημόσιες πολιτικές μπορούν να συμβάλλουν στην ανάσχεση της τάσης μείωσης του πληθυσμού, και να προετοιμάσουν την πολιτεία και τις κοινωνικές δομές για το ισχυρό ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων.

 

Η πρότασή μας βασίζεται σε έξι άξονες:

 1. Μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού.
 2. Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών.
 3. Θεσμικά μέτρα για την γενικότερη προετοιμασία της κοινωνίας και της πολιτείας στις δημογραφικές εξελίξεις και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
 4. Μέτρα προώθησης της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης.
 5. Στήριξη των μεγάλων οικογενειών.
 6. Αντιστροφή του braindrain, της φυγής των νέων.

 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η βελτίωση της απασχόλησης ποσοτικά και ποιοτικά, η βελτίωση των αντικειμενικών και υποκειμενικών προοπτικών των πολιτών θα συμβάλουν στην καλύτερη εικόνα των δημογραφικών εξελίξεων.

 

Πρώτος Άξονας: Μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού.

Α) Αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, ήδη από το πρώτο παιδί.

Β) «Speedpremium», ειδικό οικονομικό βοήθημα, σε περίπτωση γέννησης επόμενου παιδιού εντός 30 μηνών από την προηγούμενη γέννα. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί επιπλέον αφορολόγητο, για τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών.

Γ) Υπαγωγή των βρεφικών ειδών πρώτης ανάγκης και ειδών γυναικείας υγιεινής στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Δ) Ανάδειξη του ρόλου των δημόσιων μαιευτηρίωνκαι επανεξέταση του πλαισίου της

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα υπογόνιμα ζευγάρια.

 

Δεύτερος Άξονας: Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών.

Α) Δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας εγκυμοσύνης και λοχείας. Ενδεικτικά: Η έναρξη της άδειας να γίνεται από 6 έως 2 εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Το τυχόν υπόλοιπο να μεταφέρεται μαζί με την άδεια λοχείας.

Β) Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορεί να προβλεφθεί μεγαλύτερη χρονικά άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Γ) Μεγαλύτερη στήριξη της οικογένειας με παιδιά στην προσχολική ηλικία: Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένεια του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της. Επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.

Δ) Σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Τα παιδιά θα ξεκινάνε την υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο από τα τέσσερα και όχι από τα πέντε τους χρόνια.

Ε) Δημιουργία προγράμματος στήριξης όσων επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από διακοπή για την ανατροφή τέκνων ή την βοήθεια ηλικιωμένων.

Στ) Εισαγωγή της τηλε-εργασίας και της ημιαπασχόλησης στο Δημόσιο για τους νέους γονείς που το επιθυμούν.

Ζ) Δημιουργία προγράμματος «Νταντά της γειτονιάς»: Θα δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μπορούν να πιστοποιούνται, και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της ΕΕ.  Η «νταντά της γειτονιάς» μπορεί να συνδυαστεί με το κουπόνι του παιδικού σταθμού.

 

Τρίτος Άξονας:Θεσμικά μέτρα.

Α) Συστηματικός έλεγχος των νόμων ως προς τις δημογραφικές επιπτώσεις τους. Ίδρυση Γραφείου δημογραφικής πολιτικής στην Βουλή.

Β) Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος:

 • Ολοήμερα Σχολεία παντού, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μελέτη.
 • Εκμάθηση ξένων γλωσσών, με οργάνωση εξετάσεων και παροχή πιστοποίησης, μέσα στα σχολεία.
 • Λειτουργία τάξεων υποδοχής για την ενσωμάτωση όλων των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Γ) Θέσπιση καθεστώτος εμπιστευτικού τοκετού (ανώνυμη γέννα), για να εκλείψουν τα φαινόμενα επικίνδυνων τοκετών και εγκατάλειψης βρεφών. Το νεογέννητο θα μπορεί να δίδεται για υιοθεσία.

Δ) Ο τερματισμός της εγκυμοσύνης δεν αποτελεί εργαλείο οικογενειακού προγραμματισμού. Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων κυήσεων, ειδικά μάλιστα των εφήβων και των νέων, με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους και βεβαίως για τις επιλογές που έχει μία γυναίκα που αντιμετωπίζει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αλλά και η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δωρεάν, νόμιμη και ασφαλή διακοπή της για όλες τις γυναίκες.

Ε) Επέκταση της προστασίας από απόλυση από τους 18 στους 24 μήνες μετά τον τοκετό, και επέκταση της ρύθμισης στους πατέρες, μόλις ανακοινώνουν στην εργασία τους ότι οι γυναίκες τους κυοφορούν.

Στ) Αύξηση του αριθμού των εισαγγελέων ανηλίκων, ούτως ώστε να διεκπεραιώνονται ταχύτερα οι διαδικασίεςυιοθεσιών, και επανεξέταση επί το αυστηρότερο των προϋποθέσεων υιοθεσιών, ούτως ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης. Αξιοποίηση του θεσμού των διακρατικών υιοθεσιών.

Ζ) Προώθηση της δημιουργίας μίας πολύπλευρης Ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεωνμε ένα Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Συμβούλιο Μετανάστευσης και την προώθηση πολιτικής οργανωμένης μετανάστευσης προς την ΕΕ.Ένας μηχανισμός ελεγχόμενης εισόδου, θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση (καταγραφή, και κυρίως ενσωμάτωση) των εισερχομένων, ενώ θα έδινε επιπλέον επιχειρήματα για τον αυστηρότερο περιορισμό των παράνομων εισόδων, και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης.

 

Τέταρτος Άξονας: Μέτρα προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης.

Σε μια κοινωνία με περισσότερους παππούδες από ό,τι εγγόνια, ο σεβασμός στην τρίτη ηλικία πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισής της.

Α) Αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού και του φορολογικού συστήματος ώστε να μην λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράταση του εργασιακού βίου μετά τα 65. Όποιος θέλει θα μπορεί να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και μετά τα 65, χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή του. Οι επιπλέον εισφορές που θα καταβάλλει θα προσμετρώνται σε εκ νέου υπολογισμό της σύνταξης, με την οριστική διακοπή της εργασίας του.

Β) Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού μας συστήματος με ένα σύστημα τριών πυλώνων, όπως στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που θα συνδυάζει τον πρώτο αναδιανεμητικό πυλώνα (εθνική σύνταξη και αναλογική σύνταξη με βάση τις εισφορές στον «κοινό κουμπαρά») με έναν δεύτερο κεφαλαιοποιητικό πυλώνα (εισφορές των νέων εργαζόμενων σε έναν «ατομικό κουμπαρά» που θα έχει αποθεματικό που θα φέρνει αποδόσεις) και έναν τρίτο εθελοντικό.

Γ) Προώθηση της υγιούς γήρανσης του πληθυσμού: Προληπτική ιατρική και προαγωγή υγείας με έμφαση στις μεγαλύτερες ηλικίες και τα χρόνια νοσήματα.

Δ) Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με προγράμματα κατάρτισης (πχ. χρήση νέων τεχνολογιών) των ατόμων άνω των 55 ετών ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Ε) Ευρύτερη ψηφιακή κατάρτιση των ηλικιωμένων ώστε να μπορούν να είναι σε θέση να κάνουν βασικές καθημερινές δουλειές (πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων κλπ), να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. Η ψηφιακή ενασχόληση μειώνει τα ποσοστά κατάθλιψης και άνοιας, δύο μεγάλων προβλημάτων της τρίτης ηλικίας.

 

Πέμπτος Άξονας: Μέτρα στήριξης των μεγάλων οικογενειών.

Η στήριξη όσων επιλέγουν να αποκτήσουν μεγάλες οικογένειες είναι αυτονόητη:

Α) Επαναφορά των επιδομάτων πολυτέκνων στα προ του ν. 4512/2018 επίπεδα.

Β) Νομικές προβλέψεις για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους Δήμους για την στήριξη πολυμελών οικογενειών.

Γ) Έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και επανεξέταση των τεκμηρίων, έως την ενηλικίωση των τέκνων. Οι προβλέψεις για την απόκτηση αυτοκινήτου που ισχύουν για τους πολυτέκνους θα επεκταθούν και στις τρίτεκνες οικογένειες.

Δ) Αύξηση του αφορολογήτου για την αγορά πρώτης κατοικίας, με δεδομένη την ανάγκη μεγαλύτερου εμβαδού για την οικογένεια. Επανεξέταση των τεκμηρίων.

 

Έκτος Άξονας: Μέτρα αντιστροφής του braindrain, της φυγής των νέων.

Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του επιχειρηματικού, ερευνητικού και οικονομικού περιβάλλοντος και προώθησης της αξιοκρατίας, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής για όσους Έλληνες έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Η συμβολή τους στο δημογραφικό και στην εν γένει ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας είναι σημαντική.

Α) Στήριξη στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Γενναία φορολογικά κίνητρα για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την χρηματοδοτική υποστήριξη των startup επιχειρήσεων, που θα δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Β) Δημιουργία, για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά και για εκείνους που παραμένουν στη χώρα, ειδικών θέσεων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Γ) Μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι νέοι να έχουν καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

 

Μόνο μια συνεκτική, ευρεία δέσμη μέτρων που θα τονώσει τις γεννήσεις και θα συγκρατήσουν τους νέους μας στον τόπο τους, σε μια οικονομία ευημερούσα που θα παρέχει θέσεις εργασίας και υψηλό επίπεδο, μπορεί να αλλάξει τη ζοφερή πραγματικότητα».

Comments (0)

Tags: , ,

Ικανοποίηση ΣΘΕΒ για την παράταση υποβολής φακέλων δράσεων του ΥΠΑΑΤ

Posted on 09 Ιανουαρίου 2018 by admin

Mε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης χαιρετίζει την παράταση περιόδου υποβολής των επενδυτικών σχεδίων που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αποτελέσει αίτημα του ΣΘΕΒ ήδη με επιστολή του στις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Ειδικότερα η απόφαση αυτή έρχεται να ικανοποιήσει αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και όχι μόνο, για την παράταση προθεσμίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2018, της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Η ληφθείσα παράταση βοηθά σημαντικά στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου της Χώρας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις της Νέας Λάρισας για τον πολιτισμό

Posted on 10 Νοεμβρίου 2017 by admin

Με το βλέμμα πάντα στην Αιχμή του Πολιτιστικού δόρατος της πόλης μας, το Αρχαίο μας Θέατρο,  η Νέα Λάρισα καταθέτει 3 σημαντικές προτάσεις για τη Λάρισα του Πολιτισμού και του Μέλλοντος.

 • Ίδρυση του Θεσμού με ονομασία «Φεστιβάλ Λάρισας & Κοινού των Θετταλών»
 • 1ος Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Δημιουργός του Φεστιβάλ ο Κώστας Τσιάνος
 • Ίδρυση «ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

 

Πάντα με την αδημονία και την εγρήγορση όλων των πολιτών να καταστεί το Αρχαίο μας Θέατρο επαρκέστερα επισκέψιμο και λειτουργικό ως ένας παγκόσμια προνομιακός χώρος θέασης και ακρόασης στα «σπλάχνα» της πόλης μας

Η Λάρισα έχει το μοναδικό προνόμιο να έχει 2 Αρχαία Θέατρα, το Α’ και το Β’ Αρχαίο Θέατρο μέσα στα «σπλάχνα της.

Με το επίκεντρο της προσοχήςμας πάντα στην αιχμή του Πολιτιστικού δόρατος της πόλης μας εμφορούμαστε όπως όλοι οι συμπολίτες μας από την αδημονία και την εγρήγορση να καταστεί το Αρχαίο μας Θέατρο επαρκέστερα επισκέψιμο και λειτουργικό ως παγκόσμια προνομιακός χώρος θέασης και ακρόασης.

 1. Ίδρυση νέου Θεσμού

Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις σημερινές δεδομένες δυνατότητες πραγματοποίησης εκδηλώσεων σ’ αυτά.

Έχοντας όμως,στραμμένο το βλέμμα μας στο άμεσο ορατό μέλλον και την ελπίδα ότι, μέχρι τη λήξη της παρούσης Προγραμματικής Χρηματοδοτικής περιόδου οι δυνατότητες  αυτές θα βελτιωθούν ειδικά στο Α’ Αρχαίο Θέατρο προτείνουμε ο Δήμος Λαρισαίων να προχωρήσει άμεσα στην πρωτοβουλία για την ίδρυση του Θεσμού με ονομασία «Φεστιβάλ Λάρισας & Κοινού των Θετταλών».

Αυτό θα αποτελέσει έναν κορυφαίο και μοναδικό Περιφερειακό δημόσιο Πολιτιστικό Οργανισμό.

Σε μια συγκυρία κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης που εξελίσσεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την οικονομική κρίση, το «Φεστιβάλ Λάρισας & Κοινού των Θετταλών»πιστεύουμε ότι μπορεί  να συμβάλει καίρια στην κοινωνική καλλιέργεια και να ενθαρρύνει την αγάπη του Υψηλού.

Ταυτόχρονα καλείται να υποστηρίξει έμπρακτα τον σύγχρονο καλλιτέχνη. Η ανάδειξη της σύγχρονης δημιουργίας, αλλά και η σφυρηλάτηση και διαπαιδαγώγηση ενός απαιτητικού κοινού συνιστούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός υψηλού πολιτιστικού θεσμού που άμεσο στόχο έχει μια καλύτερη κοινωνία με ολοένα και υψηλότερα Πολιτισμικά αντανακλαστικά.

Το «Φεστιβάλ Λάρισας & Κοινού των Θετταλών»μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη νέα Πρωτοπορία για τη Λάρισα στον τομέα του πολιτισμού.

Στα χνάρια της καθιέρωσης μιας «γιορτής των τεχνών του υψηλού» » στην Αθήνα του 20ού αιώνα όπου ανάγεται στο 1955, όταν ο τότε αρμόδιος υπουργός, Γεώργιος Ράλλης, ανέθεσε στον σκηνοθέτη Ντίνο Γιαννόπουλο τη διοργάνωση. Που εξελίχτηκε στο παγκοσμίως γνωστό Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

 

 1. 1ος Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Δημιουργός του Φεστιβάλ ο Κώστας Τσιάνος

            Προτείνουμε ο Δήμος Λαρισαίων στην ίδρυση αυτού του θεσμού να εμπιστευθεί και να αναθέσει τα καθήκοντα του 1ουΚαλλιτεχνικού Διευθυντή- Δημιουργού στον καταξιωμένο Κώστα Τσιάνο.

Τιμητικά αλλά ταυτόχρονα και δικαιωματικά, γιατί είναι ο δικός μας, ο Λαρισαίος Κώστας Τσιάνος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος.

 1. Ίδρυση «ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»

            Προτείνουμε επίσης, στην ίδρυση του «ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Ένα Διεθνές Θερινό Σχολείο Αρχαίου Δράματος εφαρμοσμένης μελέτης του αρχαίου δράματος, που θα λειτουργεί κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Λάρισας & Κοινού των Θετταλών.

Τόσο στην περιοχή της Λάρισας όσο και στα άλλα Αρχαία Θέατρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Θα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών με κατεύθυνση θεατρικής πρακτικής, σε σπουδαστές/τριες και απόφοιτους  Ακαδημιών Θεάτρου και Δραματικών Σχολών από όλο τον κόσμο.

Με στρατηγικό  στόχος την  δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου που θα ανταλλάσσει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά  με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους δραματουργίας, υποκριτικής και σκηνοθεσίας.

H συνεργασία με σημαντικούς οργανισμούς, θεσμούς και ιδρύματα του εξωτερικού, θα αποτελέσει τη βάση ενός πολυδιάστατου  διαλόγου σε σχέση με τα σύγχρονα ερευνητικά και παραστασιακά ζητήματα του αρχαίου δράματος.

Ταυτόχρονα, είναι δεδομένο ότι, θα διασφαλιστεί σε υπερθετικό βαθμό η υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα εντός των δύο αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης της πόλης μας, του Α’ & Β΄ Αρχαίου Θεάτρου .

Η απογείωση της εξωστρέφειας και της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας της Λάρισας  θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση των προτάσεων που καταθέτουμε.

Η Λάρισα μπορεί και πρέπει να γίνει ο Πρώτος Περιφερειακός Πόλος και στον Πολιτισμό.

Για τη Νέα Λάρισα

ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος,                                            

Δημοτικός σύμβουλος,

επικεφαλής Νέας Λάρισας

 

Αικατερίνη Ζιαζιά- Σουφλιά                                         

Δημοτική σύμβουλος

Γ. Γραμματέας ΔΣ

Τομεάρχης για θέματα Πολιτισμού

 

            Τομέας Πολιτισμού Νέας Λάρισας

 

Μαρία Νούσια, Αρχαιολόγος –μέλος ΔΣ Θεσσαλικού Θεάτρου          

Ιωάννης Σαμαράς, Ηλεκ/γος Μηχανικός- Μουσικός, μέλος ΔΣ ΔΩΛ

Χριστίνα Μητρούλα, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός Ειδ. Αγωγής, μέλος ΔΣ Δημοτικής Πινακοθήκης-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα & πρ. μέλος ΔΣ Θεσσαλικού  Θεάτρου

Πέτρος Χατζής, πρ. μέλος ΔΣ ΔΩΛ & της Φιλαρμονικής Ορχήστρας ΔΩΛ

Έπη Μίχη- Ζέγγου, Κτηνίατρος – Συγγραφέας, μέλος ΔΣ ΔΩΛ

Χρυσόστομος Κυπριτζής, Αρχιτέκτων

Γαρυφαλλιά Κουτσελίνη, Μουσικός

Πάνος Μωραΐτης, Ζωγράφος

Θωμάς Παρασκευάς, Αρχιτέκτων – πρ. Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ν. Λάρισας

Εύα Σταμούλη, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ,Εικαστικός Καλλιτέχνης –  Designer, μέλος του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Βασίλης Πράππας, Εικαστικός Καλλιτέχνης –  Γραφίστας, μέλος του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Δημήτρης Καναβούρας, Αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κοινότητας Φίλων Αργεντίνικου Tangο Λάρισας

 

Comments (0)