Tag Archive | "ΜΠΣ"

Tags: , ,

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Posted on 13 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων – (Μaster in Project and Programme Management» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2018-2019, για τη διενέργεια του προγράμματος να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://de.teithessaly.gr/master)
2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
4. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο, Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων».
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.
Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμήσει τα ακόλουθα: Βαθμό πτυχίου, Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, Συνέντευξη, Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κλπ)
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 25η Ιουνίου 2018 έως την 21η Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχική Υγεία

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Ψυχική Υγεία» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
7. Φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 έως 13:00.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Ψυχικής Υγείας» υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://teilar.gr/tei_msc.php) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pgmentalhealth.teilar.gr)
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στην ψυχική υγεία. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν θα μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων.
Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.
Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών.
Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

Comments (0)

Tags: , ,

ΠΜΣ στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Posted on 29 Αυγούστου 2018 by admin

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων – (Μaster in Project and Programme Management» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2018-2019, για τη διενέργεια του προγράμματος να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://de.teithessaly.gr/master)
2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
4. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο, Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων».
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.
Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμήσει τα ακόλουθα: Βαθμό πτυχίου, Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, Συνέντευξη, Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κλπ)
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 25η Ιουνίου 2018 έως την 10η Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ

Comments (0)

Tags: , ,

Μεταπτυχιακό στη διαχείριση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Posted on 28 Αυγούστου 2018 by admin

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και ειδικότερα το Εργαστήριο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο Ολοκληρωμένη διαχείριση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Posted on 23 Αυγούστου 2018 by admin

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2018-2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω:
1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://eduma.teilar.gr/)
2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
4. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
5. Βιογραφικό σημείωμα
6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές
Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση και διοίκηση σχολείων. Ο προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων κατ’ σε σαράντα πέντε (45) άτομα κατ’ έτος.
Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το Βαθμό πτυχίου, την Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, την Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, τη Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, τη Συνέντευξη και τα Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κλπ)
Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 21η Αυγούστου 2018 έως την 30η Αυγούστου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΤΕΙ Θεσσαλίας

Posted on 26 Ιουνίου 2018 by admin

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (Μaster in Business Administration)» με τις παρακάτω 3 (τρεις) ειδικεύσεις:

α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική

β) Μάρκετινγκ

γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2018-2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω:

  1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.teilar.gr/ )
  2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  4. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
  5. Βιογραφικό σημείωμα
  6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
  8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ για τον κύκλο πλήρους φοίτησης είναι σαράντα (40) και για τον κύκλο μερικής φοίτησης είναι είκοσι (20). Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται επομένως συνολικά στους εξήντα (60) φοιτητές.

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το Γενικό βαθμό πτυχίου, την Αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, τη Συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εµπειρία, την Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, τη Συνέντευξη και τα Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 25η Ιουνίου 2018 έως την 16η Ιουλίου 2018  στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά.

Comments (0)

Tags: , ,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΤΕΙ Θεσσαλίας

Posted on 18 Ιουνίου 2018 by admin

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του TEI Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2018-2019 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω:

 

  1. Έντυπο δήλωσης μελλοντικής συμμετοχής στο ΠΜΣ υπό την αίρεση της έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια του προγράμματος (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:  http://eduma.teilar.gr/aithsh/

 

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμημάτων Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία καθώς και σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην οργάνωση και διοίκηση σχολείων. Ο προβλεπόμενος αριθμός των εισακτέων κατ’ σε σαράντα πέντε (45) άτομα κατ’ έτος.

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το Βαθμό πτυχίου, την Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας Προϋπηρεσία στο αντικείμενο, την Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, τη Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, τη Συνέντευξη και τα Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ)

Η υποβολή του εντύπου της δήλωσης συμμετοχής θα πραγματοποιείται από την 19η Ιουνίου 2018 έως την 5η Ιουλίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018.

 

 

 

Comments (0)