Tag Archive | "ΚΑΠΕ"

Tags: , ,

Εκδήλωση από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Posted on 13 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] πραγματοποιεί εκδήλωση η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες – ENCREMENCO», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει:

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ με τίτλο: «Συμμετοχή των τοπικών αρχών στην ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας» Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 ώρες 8:30-14:00

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της τεχνογνωσίας του προσωπικού των τοπικών αρχών σχετικά με τις δυνατότητες που δίνονται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού να ιδρύουν/συμμετέχουν Ενεργειακές Κοινότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4513/2018. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο, τα οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης καθώς επίσης ο ενεργειακός συμψηφισμός, ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός και πρακτικές από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το εργαστήριο απευθύνεται στα στελέχη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Β. Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Οι ενεργειακές κοινότητες ως ευκαιρία για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος για την ενεργειακή μετάβαση των τοπικών κοινωνιών» Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 ώρες 17.00-20.00

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν τα οφέλη, οι πρωτοβουλίες και οι προκλήσεις από τη συμμετοχή πολιτών και ΜΜΕ σε μια Ενεργειακή Κοινότητα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες που θέλουν ή / και ήδη συμμετέχουν σε μια Ενεργειακή Κοινότητα καθώς και σε ΜΜΕ και κοινωνικές επιχειρήσεις και πραγματοποιείται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στην αξιοποίηση της βιομάζας στοχεύει ο Δ. Κιλελέρ

Posted on 28 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Στο πλαίσιο υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση και ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των οργανικών αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Κιλελέρ, με τη δημιουργία μονάδων βιομάζας/βιοαερίου, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  Βασίλης Τσολακίδης και ο Δήμαρχος του Κιλελέρ Αθανάσιος Νασιακόπουλος στα γραφεία του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι. Σύμφωνα με αυτήν το ΚΑΠΕ θα προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης που αφορά στην καταγραφή πραγματικών στοιχείων των ποσοτήτων εκμεταλλεύσιμων αποβλήτων σε όλο το δήμο Κιλελέρ και την ισχύ της ενέργειας που μπορεί να παράγουν.

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση μονάδων αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου αποτελεί μία  εναλλακτική λύση με σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα επιλύει το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ο Δήμος Κιλελέρ, λόγω των εκτεταμένων καλλιεργειών και του μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του, διαθέτει μεγάλο δυναμικό βιομάζας και η ενεργειακή αξιοποίησή της θα σημάνει την σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής, εμφανίζοντας επιπρόσθετα πολλά πλεονεκτήματα:

  • Παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ενώ παράλληλα πλήθος οργανικών και ζωικών αποβλήτων (κοπριές ζώων, τυρόγαλα, κατσίγαρος, υπολείμματα αγροτικών και βιομηχανικών επεξεργασιών), μετατρέπονται σε χρήσιμες πρώτες ύλες, αυξάνοντας την περιβαλλοντική συνεισφορά της πιο πάνω τεχνολογίας.
  • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, των παθογόνων οργανισμών (προερχόμενων από οργανικά και ζωικά υποπροϊόντα), καθώς και μείωση των οσμών και περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί η υφιστάμενη ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στο έδαφος χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. Αποφυγή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.
  • Κάθε μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου παράγει ποσότητα βιολογικού λιπάσματος (σαν παραπροϊόν), ικανή να καλύψει την οργανική λίπανση 5.000 – 10.000 στρεμμάτων.

Στην Ελλάδα, λειτουργούν 35 μονάδες βιομάζας/βιοαερίου με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 57,1MW, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος, 55MW, προέρχονται από 28 μονάδες βιοαερίου. Αξίζει να σημειωθεί πως το 50% περίπου του κόστους κατασκευής έργων βιομάζας/βιοαερίου γίνεται από ελληνικές τεχνικές εταιρείες, ενώ δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας καθώς μια μονάδα Βιομάζας/βιοαερίου για να λειτουργήσει χρειάζεται περίπου 10 άτομα προσωπικό.

Ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος για να εξασφαλίσει την δημιουργία και τη λειτουργία της μονάδας βιομάζας έχει ήδη κάνει επαφές με πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση του έργου τα οποία εξεδήλωσαν σοβαρό ενδιαφέρον για την επένδυση. Με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ο δήμαρχος εξέδωσε την  παρακάτω ανακοίνωση:

Σήμερα ξεφεύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα του δήμου μας. Σήμερα κάνουμε ένα τεράστιο βήμα μπροστά τέτοιο που αρμόζει σε έναν δήμο  που στηρίζεται στον αγροτικό του πληθυσμό και που μέχρι σήμερα αδυνατούσε να εκμεταλλευτεί κάθε πλευρά της παραγωγικής  του δραστηριότητας. Πιστεύω ακράδαντα ότι με την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης που υπογράψαμε με το ΚΑΠΕ θα παρουσιάσουμε και με στοιχεία αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Ότι δηλαδή η γη μας έχει τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτεί μέρος των εξόδων των αγροτών.

Με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση μονάδας (ή και μονάδων μελλοντικά) που θα αξιοποιούν τη βιομάζα/βιοαέριο ο δήμος μας  θα αποκτήσει σημαντικότατα πλεονεκτήματα. Τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Αρχικά θα εκλείψουν οι καλοκαιρινές φωτιές των οργανικών υπολειμμάτων των σιτηρών που τόσο επιζήμιες είναι για το περιβάλλον αλλά και για τα εισοδήματα των αγροτών. Μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικούς μόλις μήνες κάναμε συσκέψεις επί συσκέψεων με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους αγρότες του δήμου Κιλελέρ για τις φωτιές σε σιτοκαλαμιέςπου είναι αντίθετες στους ευρωπαϊκού κανονισμούς και τη natura. Αυτά τα οργανικά υπολείμματα πηγή προβλημάτων σήμερα, αύριο θα συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα θα έχουμε κάθετη μείωση των πυρκαγιών και συνακόλουθα των προστίμων που τις ακολουθούσαν, οι αγρότες θα έχουν κέρδος από την πώληση του βιολογικού λιπάσματος που θα παράγεται , ενώ και ο δήμος θα επωφελείται από την παραγωγή ρεύματος. Εννοείται ότι εκτός από τα σιτηρά ενεργειακό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το βαμβάκι αλλά και τα ζωικά απόβλητα (όπως οι κοπριές, το τυρόγαλα κ.λπ.) τα οποία επίσης θα αξιοποιηθούν.

Η απόφαση για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας/βιοαερίου δεν είναι ένα θέμα που αναδείχθηκε σήμερα για εμάς. Αποτέλεσε βασικό στόχο της σημερινής δημοτικής αρχής από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας. Πιστεύουμε σε μία ενεργειακή αλλαγή για το δήμο Κιλελέρ και βέβαια σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Ευελπιστούμε να γίνουμε ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που θα τολμήσει να επενδύσει σε αυτό τον τομέα. Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του εγχειρήματός μας καθώς η συγκεκριμένη ενεργειακή πρόταση αντιμετωπίστηκε όπου και αν απευθυνθήκαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Είμαι πεπεισμένος ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα αγκαλιαστεί από ολόκληρο το δήμο. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία να επανακκινήσει. Άλλωστε, για τη λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας θα χρειαστεί εργατικό προσωπικό, θα χρειαστούν μηχανήματα και εργάτες για να κάνουν τη συλλογή των υπολειμμάτων, θα χρειαστούν οχήματα για να τα μεταφέρουν, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν  όλοι οι κλάδοι γύρω από τα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Σήμερα με οικολογική ευαισθησία κάνουμε ένα βήμα μπροστά προς όφελος των συνδημοτών μας.

Comments (0)