Tag Archive | "Δάνειο"

Tags: , ,

Πρόγραμμα δανειοδότησης Επανεκκίνηση 2020 από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Posted on 29 Απριλίου 2020 by admin

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρως επιδοτούμενο επιτόκιο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας τους, εξαιτίας της πανδημίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Απριλίου 2020.

Το επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να είναι:

  • Έως 500.000,00€ και
  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η Διάρκεια Δανείου και περίοδος χάριτος

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

 

Το Επιτόκιο

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης.

Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.

Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:

 

Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

Να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis

Στο αίτημα επιλέγει τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Η τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

 

Οι Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης

Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (Τράπεζες).

Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Δυνητικά οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και στα υφιστάμενα υπό-προγράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, επενδυτικό και κεφάλαιο κίνησης  υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική τους χρηματοδότηση δεν θα υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο email: ergasion@bankofthessaly.gr  ή στα καταστήματα εξυπηρέτησής της Τράπεζας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νέο δάνειο που προτείνει η συμπαράταξη Γάτσα- Καρανίκα

Posted on 28 Απριλίου 2020 by admin

Στην διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας της 28.04.2020, η δημοτική αρχή των συνδυασμών των κ. Γάτσα και Καρανίκα, εισηγείται την υπογραφή σύμβασης δανείου, μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων του Δήμου.

Μάλιστα, διαφημίζει την εν λόγω δανειακή σύμβαση με το επιχείρημα ότι επέρχεται διόρθωση των τωρινών μεγάλων επιτοκίων και αύξηση ρευστότητας η οποία για το τρέχον έτος φτάνει τις 200.000,00 ευρώ, με τη λογική δηλαδή να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει πρόσκαιρα στην οικονομική ασφυξία που έχει περιέλθει.

Το ίδιο όμως το επιχείρημα αποκαλύπτει την κοροϊδία  διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και των εκάστοτε δημοτικών αρχών, καθώς ο ένας «κόβει» και ο άλλος «ράβει», και μαζί εφαρμόζουν και υλοποιούν τις πολιτικές μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς το Δήμο μας, κρύβοντας την αλήθεια από τους δημότες: ότι δηλαδή η λεγόμενη «έλλειψη ρευστότητας» οφείλεται πρώτα και κύρια στη μειούμενη κρατική επιχορήγηση.

Όπως ισχυρίζεται η δημοτική αρχή, οι δανειακές υποχρεώσεις του δήμου ανέρχονται συνολικά σε 2.089.917,82 ευρώ, από τα οποία 1.661.643,39 ευρώ κεφάλαιο και 428.274,43 ευρώ οι τόκοι, σταθερού επιτοκίου δύο ταχυτήτων 5,9% και 7.02%, χωρίς η εισήγηση να μας λέει ποιο μέρος των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων αντιστοιχεί με τα επιτόκια αυτά.

Η επιχειρηματολογία επομένως ότι θα πληρώνεται μικρότερη ετήσια δόση από την σημερινή ώστε να μένουν χρήματα για την εκπλήρωση κι άλλων υποχρεώσεων είναι κοροϊδία καθώς μακροπρόθεσμα ο δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός από τις 428.274,43 ευρώ τόκων που θα πληρωθούν στο ακέραιο, με επιπλέον 286.574,26 ευρώ στο πρώτο σενάριο που εισηγείται η δημοτική αρχή και κατά 403.706,11 ευρώ, στο δεύτερο σενάριο.

Επομένως, ο λαός της περιοχής μας όχι μόνον όφελος δεν θα έχει αλλά νέες «θηλιές στο λαιμό», για αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, από το πανηγυρικό δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής, κρύβονται από το λαό της περιοχής μας, οι επιπλέον όροι των ληστρικών και τοκογλυφικών προτεινόμενων δανειακών συμβάσεων, είτε της μίας είτε της άλλης εκδοχής, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ θα προβλέπονται σε αυτές:

α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ μέρους του δήμου Ελασσόνας προς το Ταμείο των αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, ειδικότερα, ενεχυρίαση- εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κλπ.

β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων του Δήμου ή μέρους αυτών.

γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου.

δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δήμου εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

ε)  ακόμη, εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο δήμος Ελασσόνας θα οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

 

Μάλιστα, το είδος και οι ειδικότεροι όροι εξασφάλισης του δανείου με έναν ή περισσοτέρους από τους παραπάνω τρόπους θα «καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη», όπως ορθά- κοφτά διακηρύσσει το ΤΠκΔ.

Η σημερινή δημοτική αρχή αλλά και η αντιπολίτευση, ακολουθώντας κατά γράμμα την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, υλοποιούν με προθυμία τα μέτρα που εξειδικεύουν την στρατηγική κεφαλαίου- ΕΕ. Τούτο αποδεικνύουν οι εκφρασμένες θέσεις της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, που εκτός από διάφορες ενστάσεις που διατυπώνει επί της διαδικασίας και με τους όρους δανεισμού, επί της ουσίας στηρίζει τη δανειοδότηση του δήμου και ενισχύει την επιχειρηματολογία της δημοτικής αρχής.

Με τον τρόπο που πορεύονται, μεν και δε, ως είναι γνωστό και έχει αποδειχθεί πολλάκις, λύνουν  τα χέρια  Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, που ιδίως μετά την «πανδημία» θέλουν όχι να «σκορπούν» κατά τις λογικές τους κονδύλια στην τοπική διοίκηση, ή σε υγεία- πρόνοια- εκπαίδευση, αλλά να «σπρώχνουν» ζεστό δημόσιο χρήμα στην κερδοφορία των  τραπεζών, ή άλλων τμημάτων του κεφαλαίου, όπως αεροπορικές εταιρείες, που είναι και της «μόδας».

Παράλληλα, με δανεισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, «εισπραξιμότητες» και τοπικές φορολογίες κοιτούν να «μπαλώσουν» μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, χωρίς ούτε κατά διάνοια να διεκδικήσουν τεράστιες κρατικές οφειλές προς τον Δήμο ή επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Και κάπως έτσι, η πολιτική της δημοτικής αρχής, βάζει το δικό της λιθαράκι στο να απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός από «βάρη» που θα πήγαιναν για την κάλυψη έστω και των ελάχιστων λαϊκών  αναγκών, φορτώνοντας με νέα χαράτσια το λαό της Ελασσόνας.

Καταψηφίζοντας γι’ αυτούς τους λόγους το νέο δανεισμό της δημοτικής αρχής Γάτσα- Καρανίκα, ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούμε:

  1. Να μην μπει καμιά νέα επιβάρυνση που θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα  λαϊκά νοικοκυριά.
  2. Να απαιτηθούν από την Δημοτική Αρχή και να αποδοθούν όλα τα παρακρατηθέντα των προηγούμενων ετών από το κράτος.
  3. Αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις και εμπορικές αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του Δήμου.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα  να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το ρόλο Δημοτικής Αρχής και της συμπολιτευόμενης «αντιπολίτευσης» συνολικά, ως φερέγγυων συνεργατών της κυβερνητικής πολιτικής που τσακίζουν όλοι μαζί τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη τώρα οι εργαζόμενοι να αντισταθούν, να οργανωθούν και  να βάλουν σε προτεραιότητα την διεκδίκηση των δικών τους σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

 

Λαϊκή Συσπείρωση Ελασσόνας

Comments (0)

Tags: , ,

Στους δικούς τους δίνουν δάνεια και στο λαό ειδοποιητήρια κατασχέσεων

Posted on 22 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Τη στιγμή που η λαϊκή κατοικία, στο όνομα των ΜηΕξυπηρετούμενων Δανείων (κόκκινα δάνεια) και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, κινδυνεύει από τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις, οιελληνικές τράπεζες – συστημικές και μη – μοιράζουν δεξιά και ‘αριστερά’ δάνεια σε χρεοκοπημένα κόμματα και πολιτικούς. Αυτό θέτει σε ερώτησή του ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, προς τονΕνιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), που ελέγχει τις συστημικές τράπεζες, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που ελέγχει την Τράπεζα της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του, αφού σημειώνει ότι ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, είναι η ευκολία με την οποία το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δανειοδοτεί πολιτικά κόμματα εξουσίας και πολιτικούς, υπενθυμίζει τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, το 2016, σύμφωνα με τα οποία «το πολιτικό σύστημα έχει λάβει 285 εκατ. ευρώ σε δάνεια, από τα οποία μόνο τα 15,8 εκατ. εξυπηρετούνται».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ τονίζει ότι, «ο ελληνικός λαός, στο όνομα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, έχει πληρώσει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και ζει υπό το βάρος της υπερχρέωσης και του φόβου του πλειστηριασμού της κατοικίας του» και ρωτάει, τόσο τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, που εποπτεύει το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης και επομένως και την Τράπεζα της Ελλάδας και τον Γιάννη Στουρνάρα, όσο και τον Πρόεδρο του SSM, Αντρέα Ενρία, που εποπτεύει τις συστημικές τράπεζες, τα εξής:

«Έχουν ελεγχθεί από τον SSM τα δάνεια που δόθηκαν από τις συστημικές τράπεζες προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα;»

«Έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχοι έλεγχοι από το Ευρωσύστημα και κατ’ επέκταση την Τράπεζα της Ελλάδας, για τα δάνεια που έχουν δοθεί από τις μη-συστημικές τράπεζες;»

«Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων;»

 

Ακολουθεί η ερώτηση του Νίκου Χουντή προς την ΕΚΤ και τον SSM:

Ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, είναι η ευκολία με την οποία οι ελληνικές τράπεζες δανειοδοτούν, τόσο πολιτικά κόμματα εξουσίας, όσο και πολιτικούς.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, το 2016, το πολιτικό σύστημα έχει λάβει 285 εκατ. ευρώ σε δάνεια, από τα οποία μόνο τα 15.8 εκατ. εξυπηρετούνται.

Πρόσφατα, μάλιστα, δημιουργήθηκε πολιτικός σάλος με τις αποκαλύψεις ότι ενεργός υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης έλαβε δάνειο 100.000 ευρώ από την μη-συστημική και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδας, Τράπεζα Αττικής, για προεκλογικούς σκοπούς.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο ελληνικός λαός, στο όνομα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, έχει πληρώσει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και ζει υπό το βάρος της υπερχρέωσης και του φόβου του πλειστηριασμού της κατοικίας του.

Ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και ο Πρόεδρος του SSM:

Έχουν ελεγχθεί από τον SSM τα δάνεια που δόθηκαν από τις συστημικές τράπεζες προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα;

Έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχοι έλεγχοι από το Ευρωσύστημα και κατ’ επέκταση την Τράπεζα της Ελλάδας, για τα δάνεια που έχουν δοθεί από τις μη-συστημικές τράπεζες;

Ποιοι είναι το κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων;

 

 

 

Comments (0)

Δημήτρης Μητροπάνος - Ποιος φταίει μη ρωτάς
Πασχάλης Τερζής - Θα το συνηθίσεις
Σταμάτης Γονίδης - Τι δεν έχω εγώ
Γιάννης Πλούταρχος - Αχ κορίτσι μου
Χρήστος Αντωνιάδης - Δεν είσαι εσύ
Βασίλης Καρράς - Ποια με καταράστηκε
Λευτέρης Πανταζής - Σε νοσταλγώ
Πάνος Κιάμος - Πως θα την βγάλω
Πάολα - Γίνε μαζί μου ένα
Παντελής Παντελίδης - Αν είσαι εκεί

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC