Tags: , ,

Δ. Γουγουλιάς: Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη και τον Κλεισθένη, η περίπτωση του δήμου Ευρυμενών

Αν θέλει κάποιος να κατανοήσει το τοπίο στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού τα τελευταία χρόνια με τις συνενώσεις και να κριτικάρει το αποτέλεσμα αυτών θα πρέπει να ξεκινήσει από μερικές βασικές κατά τη γνώμη μου αρχές όπως :

1η. Να μην ξεχνάμε όλοι μας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ειδικά στον πρώτο της βαθμό είναι ένας θεσμός λαϊκός που ανήκει σε όλους και στον καθένα μας χωριστά και έτσι θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε και στο μέλλον. Ο κάθε δήμος δε, είναι το θεμέλιο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και κάθε  Δημοτική Αρχή θα πρέπει να στηρίζεται στα ανθρώπινα στοιχεία που διαθέτει.

2η. Μία στρατηγική, ένα πρόγραμμα για την Τ.Α. πρέπει να είναι τολμηρό, αν όχι επαναστατικό και να διέπεται από φαντασία. Η δε χάραξη ενός τέτοιου προγράμματος θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικών εργασιών και όχι μία εκ των άνω τελετουργική διαδικασία.

3η. Το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν κρίνεται μόνο από το πόσο ικανοί είναι οι άρχοντες του κάθε τόπου αλλά και από παράγοντες πέραν και πάνω από τις δυνάμεις που οι ίδιοι διαθέτουν, οι οποίοι είναι, πρώτο και κύριο τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα αυτή καθώς επίσης η γεωγραφική περιοχή και τα οικονομικά από ίδιους πόρους.

4η. Για να προκόψει ένας τόπος δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στον Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο, έστω κι αν δεχθούμε ότι αυτά λειτουργούν τέλεια, αλλά πρέπει να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλους τους δημότες και τους μαζικούς φορείς ακούγοντας τις προτάσεις τους. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι σήμερα οι παράγοντες της επιτυχίας είναι περισσότεροι και πολύ πιο σύνθετοι από ότι ήταν πριν από μερικά χρόνια.

5η. Η υπέρμετρη και αφύσικη διεύρυνση των ορίων ενός Δήμου από το νομοθέτη εξουδετερώνει στην πράξη τόσο την έννοια της τοπικής υπόθεσης, όπως την ορίζει το σύνταγμα, όσο και αυτή καθ’ εαυτή την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού.

Πορευτήκαμε τόσα χρόνια με τον «Καποδίστρια Ι & ΙΙ» και χωρίς να τους  αξιολογήσουμε τους κάναμε «Κλεισθένη Ι». Η Έκθεση του Ινστιτούτου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όταν πηγαίναμε για τον «Καλλικράτη ΙΙ» ανέφερε «η διοικητική μεταρρύθμιση δεν έγινε δυνατό στην προηγούμενη φάση να γίνει αντικείμενο συστηματικής αξιολόγησης και δεν πέτυχε τους στόχους της» κ.ά. Πριν μερικά χρόνια και πριν ακόμη ξεκινήσουν οι διεργασίες για τις δεύτερες συνενώσεις των δήμων (είχε προηγηθεί ο «Καλλικράτης Ι») με άρθρο μου («ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Λάρισας τον Αυγούστου 2008), έθετα τον προβληματισμό μου για το μέλλον του τότε δήμου Γόννων, προτείνοντας έναν ισχυρό δήμο που θα συμπεριλάμβανε τους τότε δήμους Γόννων, Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, Νέσσωνα και την ιστορική κοινότητα των Αμπελακίων, δημιουργώντας έναν ισχυρό δήμο με στρατηγικής σημασίας σημεία αναφοράς για τη μελλοντική του ανάπτυξη. Έγραφα χαρακτηριστικά ΅

«Στην ευρύτερη περιοχή των Τεμπών – Δέλτα Πηνειού (των σημερινών Δήμων Κάτω Ολύμπου, Ευρυμενών, Γόννων, Μακρυχωρίου, Νέσσωνος και Κοινότητας Αμπελακίων) υπάρχει μια παράδοση κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας των κατοίκων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής. Ο ορεινός όγκος του Κισσάβου και του Κάτω Ολύμπου, ο Πηνειός και οι πεδιάδες πριν την κοιλάδα των Τεμπών και στη συνέχεια του Δέλτα διαμόρφωσαν έναν ενιαίο κοινωνικό και οικονομικό χώρο δραστηριοποίησης των κατοίκων της περιοχής. Οι παραδοσιακές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής έδωσαν τα τελευταία χρόνια περισσότερο χώρο σε πιο σύγχρονες αγροτικές δραστηριότητες όπως: η ακτινιδοκαλλιέργεια, η μηδική, η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς, το αμύγδαλο, βιολογικές καλλιέργειες αλλά και οπωροκηπευτικά με κατεύθυνση την σύνδεση των προϊόντων αυτών και με την τουριστική ζήτηση πού διαμορφώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή. Νέοι επαγγελματίες με παραδοσιακούς ξενώνες, ταβέρνες και χώρους μαζικής εστίασης, αλλά και μικροβιοτέχνες αναπτύσσουν δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ γυναικείοι συνεταιρισμοί και σύλλογοι βάζουν τη δική τους σφραγίδα με την επεξεργασία αγροτικών κυρίως προϊόντων της περιοχής. Η περιοχή με μακρόχρονες προσπάθειες και αγώνες των κατοίκων της, αρχίζει να διαμορφώνει τις ιστορικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές της διαδρομές (μονοπάτια, γεφύρια, δασικά συμπλέγματα, θέσεις θέας, αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινές εκκλησίες, λαογραφικά μουσεία, κέντρα ενημέρωσης για τον πολιτισμό και το περιβάλλον, γιορτές τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και ιστορικών γεγονότων όπως της Εθνικής Αντίστασης Τέμπη-Γόννοι και της Αγροτικής εξέγερσης του Μ. Αντύπα Πυργετός-Ομόλιο, να δίνει ένα νέο χρώμα στην περιοχή, που ευτυχώς δεν έχασε ακόμη την ταυτότητά της…..

Η περιοχή Τεμπών – Δέλτα Πηνειού πού ενοποιείται μέσα από την μακρόχρονη κοινή ιστορία της στη συνείδηση των κατοίκων της, έχει δύο δρόμους να επιλέξει : α) ή θα ακολουθήσει με την υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας την μακρόχρονη βιώσιμη συμβίωση της αγροτικής και τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή με τον αγροτουρισμό και οικοτουρισμό ως ενδογενή δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης και β) ή θα συρθεί στο πρότυπο ενός «εισαγόμενου» μαζικού τουρισμού των παραθαλάσσιων και παρακισσάβιων – παρολύμπιων περιοχών – με ξεχασμένη και αφημένη στην τύχη της την ενδοχώρα – με τουριστικά συγκροτήματα και εμπορικούς χώρους (όπως συμβαίνει σήμερα στα παράλια της Κατερίνης και θα ενσωματωθεί σε αναγκαστικές συνενώσεις με τα παράλια της Αγιάς και του Ανατολικού Ολύμπου διαμορφώνοντας μια τεχνητή «αγορά» και μια «κοινωνία» των 2-3 μηνών του Καλοκαιριού.

Και να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή των Τεμπών και του Δέλτα Πηνειού αποτελεί μια ιστορικά διαμορφωμένη ενότητα, και λειτουργική μεταξύ των χωριών και των οικισμών της, τοπική κοινωνία, εντελώς διαφορετική από αυτή των περιοχών Αγιάς – Μελιβοίας καθώς και από εκείνη στα παράλια Λιτόχωρου – Ανατολικού Ολύμπου. Έτσι ακριβώς εγκρίθηκε και ως διακριτή αναπτυξιακή ενότητα η περιοχή των Τεμπών – Δέλτα Πηνειού, με το χωροταξικό Περιφερειακό Σχέδιο πού εδώ και χρόνια είναι νόμος του κράτους».

Δυστυχώς μικροσυμφέροντα και τοπικισμοί δεν άφησαν να γίνει αυτός ο δήμος – αν και αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  με αποτέλεσμα οι δημότες του πρώην δήμου Ευρυμενών να νοιώθουν πολύ πιο κοντά στο δήμο Τεμπών και ξένοι προς το δήμο Αγιάς. Κι αυτό γιατί ο διαχωρισμός που έγινε την τελευταία στιγμή δεν ήταν ο καρπός του αρχικού επιστημονικά σχεδιασμού που στηρίζονταν σε μια βαθύτερη μελέτη των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και μιας γενικότερης στρατηγικής, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας μηχανικής διοικητικής δομής και μιας επιδίωξης μικροκομματικών συμφερόντων.

Έτσι στην περίπτωση του πρώην δήμου Ευρυμενών φαίνεται  ότι σε ότι αφορά την διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της κοινωνίας των πολιτών, στον δήμο Αγιάς που εντάχθηκε, δεν εφαρμόστηκε η αναγκαία τήρηση ενός μέτρου στην γεωγραφική έκταση και στην πληθυσμιακή σύνθεσή του. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δήμου γεωγραφικά και οδικά απροσπέλαστου πέρα από κάποια λογικά όρια, φαίνεται ότι δημιούργησε μία αποξένωση του δημότη από τον φορέα που διαχειρίζεται τις «τοπικές» υποθέσεις του, οι οποίες ακριβώς λόγω της αποστασιοποίησης δημότη – φορέα έπαψαν να είναι «τοπικές». Η ποσοτική αύξηση της εδαφικής υπόστασης ενός Ο.Τ.Α. όταν η μορφολογία του εδάφους δεν το επιτρέπει,  επιδρά αρνητικά στην ποιοτική ουσιαστική σχέση των τοπικών κοινωνιών με τους εκπροσώπους τους στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και αποδυναμώνει αυτή την ίδια την κοινωνία των πολιτών. Ο κάθε δήμος οφείλει να τηρεί οπωσδήποτε τον συνταγματικό κανόνα, δηλ. να διοικεί ο ίδιος τις τοπικές του υποθέσεις. Και για να τις διοικεί, πρέπει αυτές να υπάρχουν ως τοπικές και όχι να έχουν απορροφηθεί και μεταλλαχθεί σε διατοπικές.

Κάθε επανασχεδιασμός των ορίων των Δήμων της χώρας έχει, επομένως, ως συνταγματικό όριο τη διατήρηση της τοπικής υπόθεσης και από τη στιγμή που δεν μπαίνει θέμα επαναφοράς στο καθεστώς των πρώτων Καποδιστριακών δήμων, για τους δημότες του πρώην δήμου Ευρυμενών αυτός ο επανασχεδιασμός ισχύει στο ακέραιο. Η ταυτότητα κάθε συγκεκριμένου Δήμου δεν είναι δοτή, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σειράς πολύπλοκων διεργασιών ιστορικού, κοινωνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και οικονομικού χαρακτήρα.  Άλλωστε  και η νομοθεσία προέβλεπε τη δυνατότητα νέων συνενώσεων, πάντοτε όμως με αποφασιστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Και στην περίπτωσή μας η αποφασιστική συμμετοχή των ενδιαφερομένων και μάλιστα όχι απλώς με ένα «ναι ή όχι» διά βοής, αλλά με δημοψήφισμα, με ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και αντικρούσεις ισχυρισμών και επιχειρημάτων,  σε όλα μέχρι σήμερα τα στάδια λήψης της απόφασης έχει κάθε λόγο δικαίωσης.

 

 

Γράφει ο Δημήτρης Ζ. Γουγουλιάς

Tags: , ,

Στην συνάντηση του Κύκλου φοιτητών ο Μητροπολίτης

Στην συνάντηση του Κύκλου φοιτητών και νέων επιστημόνων της Ιεράς Μητροπόλεως παραβρέθηκε και μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, το βράδυ του Σαββάτου 24 Νοεμβρίου 2018 στην «Κατακόμβη» του Αγίου Νικολάου Λαρίσης. Ήταν μία ωραία ευκαιρία ο νέος ποιμενάρχης να βρεθεί κοντά στους νέους, να συνομιλήσει μαζί τους σε έναν ανοιχτό διάλογο, να απαντήσει σε ερωτήματά τους και να ευλογήσει μια προσπάθεια που έχουν αγκαλιάσει οι νέοι τα τελευταία χρόνια.
Ο κ. Ιερώνυμος μίλησε για το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα του θανάτου. Τόνισε στους νέους ότι για την πίστη ο θάνατος είναι πρόβλημα όταν γίνεται πνευματικός, όταν δηλαδή η ψυχή δεν αγαπά τον Θεό, δεν μετανοεί για τις αμαρτίες της ύπαρξης, όταν δεν εμπιστεύεται τον Θεό ώστε ο θάνατος που είναι απόρροια της αμαρτίας να γίνει Πάσχα, πέρασμα δηλαδή στην αιωνιότητα και την κοινωνία με τον Χριστό. Ο άνθρωπος σήμερα είτε φοβάται τον θάνατο είτε προσποιείται ότι δεν θα του συμβεί, με αποτέλεσμα να στερείται του εκκλησιαστικού τρόπου αντιμετώπισής του, ο οποίος συνδέεται με την πίστη στον Χριστό και την Ανάσταση.
Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης απάντησε σε πολλά ερωτήματα για την μετά θάνατον κατάσταση και ζωή, για τον κόσμο των αγγέλων, αλλά και την ελπίδα που η πίστη δίνει.
Ο κ. Ιερώνυμος, με αμεσότητα και αγάπη, ευλόγησε τους νέους και τους ζήτησε να έχουν ζωντανή σχέση με την Εκκλησία και τη ζωή της.

Tags: , ,

Από τη Φωκίδα στο ΝΟΛ η Ασημένια Τσιγαρίδα

Η Ασημένια Τσιγαρίδα μιλάει για την πορεία της στο πόλο και την παρθενική συμμετοχή της λαρισινής ομάδας στην Α1

Ξεκίνησε το πόλο στην Ιτέα Φωκίδος συμμετέχοντας στη Β’ Εθνική Γυναικών και στη συνέχεια στην Α2. Μπήκε στην Εθνική Νεανίδων το 2008 – 2009 με συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 2009 και 2010 ήταν μέλος της Βουλιαγμένης που κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης Γυναικών, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο SUPER CUP, το πρωτάθλημα γυναικών και την 3η θέση στο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών. Οι σπουδές στη Κομοτηνή έφεραν τη μεταγραφή της στη Λαμία (Α2 κατηγορία) και μετά εδώ στη Λάρισα όπου από το 2014 έως τώρα, αγωνιζόταν στην Α2 κι φέτος παίζει ξανά  στην Α1 γυναικών. Ο λόγος για την Ασημένια Τσιγαρίδα, την Ελληνίδαφουνταριστή του ΝΟΛ, που δήλωσε τα εξής:

Για  το πως είδε το ΝΟΛ στα παιχνίδια του α’ γύρου τουπρωταθλήματος: Το πρώτο παιχνίδι με τη Γλυφάδα έγινε ντέρμπι όπου κανείς δε το πίστευε. Παλέψαμε δυνατά με ψυχή και με τις σωστές υποδείξεις του προπονητή μας Γιώργου Ευαγγελού σταθήκαμε επάξια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα η οποία και δεν το περίμενε. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει η ανατροπή και να κερδίζαμε το παιχνίδι καθώς χάθηκαν πολλές ευκαιρίες στον παίκτη παραπάνω.

Για το δεύτερο παιχνίδι με το Νηρέα Χαλανδρίου πιστεύω ότι χάθηκε καθαρά από την άμυνα μας. Δεν παίξαμε όπως έπρεπε αμυντικά με αποτέλεσμα τα 15 γκολ να είναι πολλά. Από τα λάθη μας όμως μαθαίνουμε. Θα συνεχίσουμε να προπονούμαστε, να τα διορθώσουμε για να είμαστε έτοιμες να παλέψουμε την επόμενη φορά εκτός έδρας καθώς είναι μια ομάδα στο επίπεδο μας και πιστεύω ότι μπορούμε να την κερδίσουμε.

Τέλος για το παιχνίδι με αντίπαλο τη ΝΕΠ πιστεύω απλά ότι ήταν μια άσχημη ημέρα όπως μπορεί να συμβεί σε κάθε ομάδα. Εγώ σαν Ασημένια δεν πιστεύω ότι φταίει κανείς παρά μόνο εμείς. Ξεχνάμε το παιχνίδι αυτό και πάμε να συνεχίσουμε με ψυχή και θέληση γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες άτυχες στιγμές.

Για το τι μπορεί να περιμένει ο φίλαθλος κόσμος της Λάρισας στο φετινό πρωτάθλημα της Α1: Θεωρώ πως όταν οι αγώνες γίνονται στην  έδρα μας θα πρέπει να έρχεται κόσμος να ενθαρρύνει την ομάδα γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των παικτριών. Πρέπει να πιστεύουν σε εμάς και εμείς  με τη σειρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας εαυτό και ευελπιστώ ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.

Μετά από τόσα χρόνια στη Λάρισα, πως σχολιάζει τα βήματα προόδου της λαρισινής υδατοσφαίρισης: Τα βήματα της ομάδας μέσα σ΄ αυτά τα χρόνια  ήταν  αργά και σταθερά με αποτέλεσμα την άνοδό της στην Α1 κατηγορία. Με την κατάλληλη δουλειά, με θέληση για προπόνηση και με την αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών που υπήρχαν, οι παίκτριες, οι προπονητές αλλά και η βοήθεια των κατάλληλων ανθρώπων έφεραν την εξέλιξη της ομάδας.

Για το πόσο εύκολη η δύσκολη θα είναι η υπόθεση – παραμονή φέτος: Δεν θέλω να δεχτώ ότι  υπάρχει στο μυαλό καμιάς συμπαίκτριας μου η πιθανότητα του υποβιβασμού γιατί πρέπει η ψυχολογία μας να είναι υψηλή. Φυσικά και είναι αρκετά δύσκολη η παραμονή της ομάδας στην Α1 αλλά είμαι θετική διότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια προπονητικά καθώς  υπάρχουν παίκτριες οι οποίες δεν  βρίσκονται καθημερινά μαζί μας στις προπονήσεις. Είναι μια ομάδα σχετικά νέα και πιστεύω πως έχει να δείξει  πολλά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος καθώς είμαστε ακόμα στην αρχή. Τίποτα δεν έχει κριθεί … «πάνω απ’ όλα ψυχή και θέληση»’’  .

Έχοντας πλούσιο παρελθόν στο ελληνικό πόλο, τι την κάνει να συνεχίζει να θέλει (και) να είναι σε υψηλό επίπεδο: Όταν είσαι από παιδί μέσα στη πισίνα και έχεις μάθει να αγωνίζεσαι σ’ αυτό το άθλημα γιατί το αγαπάς πολύ δεν μπορείς να διανοηθείς να το σταματήσεις όσο το επιτρέπει η υγεία σου και οι συνθήκες εργασίας. Είναι ένα άθλημα δύσκολο, απαιτεί σκληρή προπόνηση, πειθαρχία, δυναμισμό κι αυτό μου κρατάει έντονο το ενδιαφέρον καθώς και το ότι συνεχίζεις πάντα να μαθαίνεις κάτι παραπάνω.  Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια η μητέρα μου, μου πρόσφερε υπέρμετρη βοήθεια και στήριξη σε όλα μου τα βήματα όπως και ο αδερφός μου Σπύρος Τσιγαρίδας ο οποίος αγωνίζεται ακόμη στο Ναυτικό Όμιλο Ιτέας και τους ευχαριστώ πολύ.

Tags: , ,

Σεισμική δόνηση 6,6R στην περιοχή της Λάρισας – Άσκηση ετοιμότητας της ΕΔΑΘΕΣΣ

Οι επιπτώσεις στο δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου εξ αιτίας έντονης σεισμικής δραστηριότητας, ήταν το σενάριο άσκησης ετοιμότητας που διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία η ΕΔΑΘΕΣΣ το μεσημέρι στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης στις 14:30 μ.μ. εκδηλώθηκε σεισμός εντάσεως 6,6 R στην περιοχή της Λάρισας που συνοδεύτηκε από μετασεισμική δραστηριότητα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της επικοινωνίας μέσω κινητών και σταθερών τηλεφώνων. Στο διάστημα αυτό η Εταιρεία είχε να αντιμετωπίσει σειρά συμβάντων σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα και συγκεκριμένα:

 • Οσμή από διαρροή αερίου σε εσωτερικό χώρου του πολιτιστικού κέντρου – ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου (επείγουσα ανάγκη εκκένωσης κτιρίου).
 • Βλάβη σε αγωγό Μέσης Πίεσης στην περιφερειακή οδό Λάρισας – Τρικάλων με συνέπεια τη διακοπή τροφοδοσίας αερίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την Ιατρική Σχολή (εναλλακτική τροφοδότηση αερίου από εργολάβο Άμεσης Επέμβασης CNG).
 • Μερική κατάρρευση κερκίδας του λεβητοστασίου στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης με συνέπεια διαρροή αερίου και πυρκαγιά.
 • Κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αγιάς με διαρροή αερίου και εγκλωβισμό ατόμων εντός της οικοδομής.
 • Διαρροή αερίου σε παροχετευτική στήλη κτιρίου λόγω συσσώρευσης οικοδομικών υλικών από μερική κατάρρευση σε οδό, με δυσκολία πρόσβασης (προσέγγιση τεχνικού με μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης).

Στο πλαίσιο της άσκησης, τα συμβάντα αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία καθώς ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της ΕΔΑΘΕΣΣ. Ο Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ανέλαβε τον συντονισμό όλων των  Διευθύνσεων για τη διαχείριση της κρίσης από το Εναλλακτικό Κέντρο Διαχείρισης (που βρίσκεται στο 2οχλμ της περιφερειακής οδού Τρικάλων – Λάρισας), μετά την απόφαση για εκκένωση των γραφείων της ΕΔΑΘΕΣΣ από την εκδήλωση της σεισμικής δραστηριότητας.

Ενημερώθηκαν άμεσα και συνεργάστηκαν για την επιτυχή έκβαση της άσκησης η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Επαγγελματικοί φορείς (ΤΕΕ, Συντηρητές καυστήρων, Υδραυλικοί κλπ), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ, οι χρήστες διανομής και τα ΜΜΕ.

Η άσκηση αυτή είναι η δεύτερη κατά σειρά που διεξήγαγε η ΕΔΑΘΕΣΣ ώστε να ελεγχθεί η ετοιμότητα του προσωπικού της στην αντιμετώπιση καταστάσεων Γενικής Κρίσης και στις δύο περιοχές της αδείας της.

 

Tags: , ,

Εορτή αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στον Άγιο Αχίλλιο

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου η αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του  Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

Στον Άγιο Αχίλλιο, που τιμάται ιδιαίτερα ο άγιος, θα τελεστεί Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας και θα ψαλεί η Παράκληση του οσίου Πορφυρίου, το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα. Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου το πρωί θα τελεστεί ο αναστάσιμος Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μ.μ. θα γίνει η δεύτερη ομιλία στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων, στο υπόγειο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλίου, από τον π.Ραφαήλ,  με θέμα: «Ένας ασκητής μιλά για την οικογένεια:όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης»

Tags: , ,

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ελασσόνας για τα προβλήματά τους

Η εξαγγελία για de minimis κρατική ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων λόγω γενικευμένης πτώσης της τιμής του γάλακτος, μας δίνει την αφορμή για ορισμένες παρατηρήσεις επί της ουσίας του ζητήματος και επί της ακολουθούμενης τακτικής τόσο από τις διάφορες πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων των κτηνοτρόφων (ΠΕΚ, ΣΕΚ, Ομοσπονδία Θεσσαλίας) όσο και από την κυβέρνηση.

Επιγραμματικά να αναφέρουμε μόνο ότι η κάμψη των τιμών σε όλες τις περιοχές της χώρας ταυτόχρονα, παραπέμπει σε υιοθέτηση από τους μεταποιητές εναρμονισμένης πρακτικής, δηλαδή cartel και αυτή η διαπίστωση πρέπει να αποτελεί οδηγό για όλες τις ενέργειες και διεκδικήσεις των παραγωγών. Θέλουμε δηλαδή να υπενθυμίσουμε στις παραπάνω οργανώσεις του χώρου, γιατί μάλλον το ξέχασαν, ότι τα cartel δεν τα πολεμάς διεκδικώντας de minimis ενισχύσεις.

Ταυτόχρονα σχεδόν, άρχισε να διαφαίνεται το ενδεχόμενο να οριστεί ως κριτήριο για την κατανομή της ενίσχυσης ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων από τον κάθε παραγωγό. Και πάλι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες φάνηκε ότι συμφωνούν (αν δεν την εισηγούνται και την προωθούν) με αυτή τη διευθέτηση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, σε κάθε περίπτωση, ότι τον χώρο κυριολεκτικά τον λυμαίνονται τα cartel είτε με εναρμονισμένες πρακτικές είτε με ελληνοποιήσεις και οι παραγωγοί μένουν θεατές της ληστείας που συντελείται σε βάρος τους ελπίζοντας σε de minimis αποζημιώσεις.

Πρώτο αίτημα των οργανώσεων των παραγωγών έπρεπε να είναι η γενναία αύξηση του συνολικού ποσού που θα κατανεμηθεί και όχι μόνον ο (λάθος) τρόπος κατανομής των ψίχουλων μεταξύ των ομάδων που μπορούν συγκυριακά να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση.

Η κυβέρνηση έχει σοβαρή ευθύνη που δεν κάνει έλεγχο στο γάλα που έρχεται απ’ έξω και επιτρέπει την παραγωγή φέτας από «ξένο» γάλα. Μεγάλη είναι και η ευθύνη των μεγαλοεπιχειρηματιών, οι οποίοι το «ελληνοποιούν» και σχηματίζουν cartel ρίχνοντας στα τάρταρα την τιμή του ελληνικού γάλακτος.

Το Αγροτοκτηνοτροφικό κίνημα πρέπει να διεκδικήσει:

–          αποζημιώσεις στη βάση της πλήρους κάλυψης του χαμένου εισοδήματος απ’ όλους τους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους.

–          κάλυψη του χαμένου εισοδήματος- και οι de minimis ενισχύσεις να δοθούν με βάση την παραγωγή (παραχθείσα ποσότητα γάλακτος).

–          Κατώτατες εγγυημένες τιμές για το γάλα και το κρέας.

 

Οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι

Αραδοσιβίων/ Ολύμπου/ Τσαριτσάνης/ Σαρανταπόρου/ Βαλανίδας/ Ποταμιάς

Tags: , ,

ΛΑ.Ε Λάρισας: Όλες και όλοι στην απεργία

Η Λαϊκή Ενότητα στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, που απεργούν στις 28 Νοεμβρίου και καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία, στις 10:30 το πρωί.

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι υφίστανται τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών τα τελευταία 9 χρόνια, η πλειοψηφία της κοινωνίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση βασικών βιοτικών αναγκών, ενώ οι μνημονιακοί νόμοι και η λιτότητα σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης, συνεχίζονται για πολλές δεκαετίες.

Οι φόροι αυξάνονται, μόνο για το επόμενο έτος σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπονται 1 δις παραπάνω φόροι, οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται με πιο έντονους ρυθμούς, οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν σε εξευτελιστικά επίπεδα.

Η μοναδική απάντηση σε αυτή την γενικευμένη κοινωνική καταστροφή είναι οι αγώνες των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας γενικότερα ολόκληρου του Ελληνικού λαού.

Η Λαϊκή Ενότητα καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές διαρκούς λιτότητας.

Όλες και όλοι την Τετάρτη στα δικαστήρια Λάρισας, να ενώσουμε τις φωνές μας και να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση της 53χρονης καθαρίστριας από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, που εκτίει ποινή φυλάκισης 10 ετών για το πλαστό απολυτήριο Δημοτικού, και την επαναφορά της στην εργασία. Καλούμε τέλος όλα τα συνδικάτα και τους φορείς να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους προς την 53άχρονη καθαρίστρια.

Όλες και όλοι να δώσουμε δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα της πρώτης κατοικίας, να καταδικάσουμε τις κλήσεις σε απολογία και τις σχεδιαζόμενες δίκες σε πρόσωπα του κινήματος που αγωνίζονται με συλλογικό τρόπο υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των πολιτών στην κατοικία ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και να απαιτήσουμε την απαλλαγή από τις χαλκευμένες κατηγορίες.

Tags: , ,

Ρένα : Τελικά γιατί δεν υπάρχει ο απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς;

Χρειάστηκαν δύο σελίδες ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής για να καταλάβουμε ότι:

 • Οικονομικός απολογισμός του Πάρκου των Eυχών για την περσινή χρονιά δεν υπάρχει.Γιατί άραγε ;
 • Όποιος ζητάει τα αυτονόητα «υπονομεύει» τη Δημοτική Αρχή.
 • Όποιος ζητά διαφάνεια και έλεγχο όπως προβλέπεται από το ρόλο του, χαρακτηρίζεται «εχθρός της πόλης».

Στην ίδια απάντηση όμως , ορθά επισημαίνεται ότι είχα ψηφίσει υπέρ της δημιουργίας του Πάρκου των Ευχών, γιατί εκτιμούσα ότι θα έδινε στην πόλη μας μια Χριστουγεννιάτικη λάμψη και θα δημιουργούσε μια εορταστική ατμόσφαιρα που θα χαροποιούσε όλους τους επισκέπτες και κυρίως τα παιδιά. Και καλώς έπραξα διότι το Πάρκο των Ευχών μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες μας.

Αυτό όμως που σίγουρα τις ξεπέρασε ήταν το εύλογο κόστος!

Η κατασκευή και λειτουργία του στιγματίζονται από νούμερα και διαδικασίες που χρήζουν – αν μη τι άλλο- εξηγήσεων! Αντιλαμβανόμαστε ότι οι ερωτήσεις επ´ αυτού σας ενοχλούν και σας παρασύρουν  σε ανούσιες αντιδράσεις με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τελευταία σας απάντηση: 670 λέξεις μα ούτε μία επί της ουσίας! Μάλιστα -εκ παραδρομής φαντάζομαι- τη βαπτίσατε “Απάντηση του Δήμου Λαρισαίων” αντί απάντηση του Δημάρχου!

Η ουσία είναι : Τελικά γιατί  δεν υπάρχει ο απολογισμός της προηγούμενης  χρονιάς;

Αγαπητέ κ.Καλογιάννη, δεν αρκεί ένα “προπέτασμα καπνού” για να κρυφτείτε.

Είναι  δικαίωμα και υποχρέωσή μου να ψηφίζω υπέρ όλων των μέτρων που αναβαθμίζουν την πόλη που αγαπώ. Το βασικό μου καθήκον όμως είναι ο αυστηρός έλεγχος όλων των αποφάσεων και ενεργειών σας που αφορούν σε δαπάνες του Δήμου Λαρισαίων. Σε χρήματα των Λαρισαίων πολιτών .

Προφανώς και αναφέρομαι σε υψηλά ποσά εξόδων. Τα οποία οφείλετε να αναλύσετε και να εξηγήσετε. Αδυνατούμε  βέβαια  να κατανοήσουμε γιατί θεωρείτε πως ο έλεγχος που υποχρεούμεθα να ασκούμε στα πεπραγμένα σας, «καλλιεργεί τοξικό κλίμα αντιπαράθεσης»!

Ομολογώ ότι δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα περιγράφατε έτσι την πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Και λυπούμαι για τούτο το ολίσθημά σας. Είναι προφανές ότι το «μικρόβιο» που προκαλεί η αλαζονεία της εξουσίας, σας παρασύρει και σας εκθέτει. Φτάνετε μάλιστα στο σημείο να απορείτε και να διαμαρτύρεστε επειδή «τολμήσαμε» να καταθέσουμε αγωγή εις βάρος σας. Προφανώς θεωρείτε ότι βρίσκεστε υπεράνω της δικαιοσύνης…

Ο δρόμος μέχρι τις εκλογές, είναι -δυστυχώς για εσάς- μακρύς. Είναι φυσικά πολλά τα οικονομικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, αλλά είμαι βέβαιη ότι υπάρχει άπλετος χρόνος για να απαντήσετε σε όλα. Και μετά, να είστε σίγουρος, θα κριθούμε όλοι ορθά από τους συμπολίτες μας.

Tags: , ,

Ανάβουμε τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη Μελίνα Ασλανίδου

Mε το καθιερωμένο Άναμμα των Φώτων του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική πλατεία, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, ξεκινά επισήμως το φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Την εκδήλωση θα ανοίξει η Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Η Φιλαρμονική θα ξεκινήσει από το Μύλο του Παππά, θα περάσει από δρόμους και πεζόδρομους του εμπορικού κέντρου, για να καταλήξει στην πλατεία με μελωδίες στο κλίμα των ημερών.

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης θα απευθύνει ευχές, θα αναφερθεί στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και θα αρχίσει η γιορτή που θα κρατήσει έναν ολόκληρο μήνα.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Μελίνας Ασλανίδου.

Η Μελίνα Ασλανίδου έχει στις αποσκευές της το νέο της άλμπουμ «Ξημερώνει Κυριακή» με διασκευές σε τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.

Η χαρισματική και αγαπημένη ερμηνεύτρια θα βρεθεί κοντά στον κόσμο που την αγαπά και μαζί θα τραγουδήσουν αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία της, αλλά και τραγούδια – σταθμούς σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών.

Με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, στήνει ένα δυνατό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο με pop, λαϊκές, έντεχνες και παραδοσιακές μελωδίες που θα μας ταξιδέψουν στο χθες και στο σήμερα!

Ώρα έναρξης 20.00!

Είσοδος ελεύθερη!

 

Tags: , ,

Το 5ο ΚΑΠΗ στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Το 5ο ΚΑΠΗ Λάρισας επισκέφτηκε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσήλωση παρακολούθησαν την παρουσίαση της ιστορίας του κτιρίου και της συλλογής του μουσείου από τη μουσειολόγο Άννα Ιακωβίδου και στη συνέχεια, πότε συγκατανεύοντας και πότε επιβεβαιώνοντας, άκουσαν τη σύντομη περιγραφή της Κατοχής και κάποιων γεγονότων από τις ζωές των επιφανέστερων Θεσσαλών αντιστασιακών από την κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας.

Τέλος, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην αίθουσα με τα εκθέματα όπου και μοιράστηκαν προσωπικές τους και οικογενειακές τους ιστορίες από τα χρόνια της Κατοχής.

Ιστορίες συγκλονιστικές που αξίζει να καταγραφούν, καθώς διατηρούν ακέραιες τις αξίες του αντιφασισμού, του αντιναζισμού και της διεκδίκησης και διατήρησης των ανθρώπινων αξιών.

 

Tags: , ,

Παν/μιο Θεσσαλίας: Δωρεάν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Σας ενημερώνουμε ότι η UNICEF (Refugee and MigrantResponse in Greece) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (συντονιστής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνουν δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-ECHO). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ώρες και θα υλοποιηθεί με μεικτή μεθοδολογία (διά ζώσης, εξ αποστάσεως) Πιστοποιείται με 3 μονάδες ECTS και με βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τμήματα στις πόλεις: Βόλος, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη, Χανιά. Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι από τον Δεκέμβριο του 2018 ως τον Φεβρουάριο του 2019. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ ή σε Τάξεις Υποδοχής ή έχουν στις τάξεις τους προσφυγόπουλα, καθώς και σε Συντονιστές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων.

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Στις 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18 :00 θα διεξαχθεί συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας (Αίθουσα συνεδριάσεων περιφερειακού συμβουλίου). Στην συνεδρίαση θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» :  για την συνέχιση της καύσης σκουπιδιών από την τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ στο Βόλο.

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 12ης και 13ης Συνεδρίασης (Πρακτικό 12/29-10-2018 και 13/15-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Θέμα 2ο: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2018.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση προϋπολογισμών – πιστώσεων του προγράμματος ΠΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας και ΚΑΠ ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 4ο:   Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Aθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 5ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Aθλητισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Λάρισας «Θεσσαλικό θεάτρο».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 6ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγιάς και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, για την υλοποίηση της πράξης : «Η/Μ αρδευτικων εργων» (Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου & δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού για αρδευτική χρήση στην θέση Κούτσουρο-Κομμένο στην ΤΚ Στομίου του Δ. Αγιάς).

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υπογραφής προγραμματικής συμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Στατικη ενισχυση δαπεδου ισογειου-οροφης υπογειου ιερου ναου αγιου νικολαου μητροπολης λαρισης-τυρναβου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 8ο : Παράταση της υπογραφείσας από 02/05/2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Λάρισας, για τo έργo: «Επιχορηγηση του κεντρου προληψης των εξαρτησεων και προαγωγης της ψυχοκοινωνικης υγειας νομου λαρισας-ορφεας για την λειτουργια τμηματων του εργαστηριου προληψης συμβουλευτικης και αναπτυξης «εργαστηρι ζωης».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 9ο : Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο «Δημιουργια κεντρου ευαισθητοποιησης και ενημερωσης κοινου (κεεκ) αλοννησου στο πλαισιο  3 του εργου «δημιουργια επισκεψιμων εναλιων αρχαιολογικων χωρων (εεαχ) στην αλοννησο και στο δυτικο παγασητικο». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 10ο : Εισηγηση συμμετοχης & υλοποιησης της περιφερειας θεσσαλιας στο προγραμμα «balkan-mediterranean 2014-2020-resource 2014-2020″.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 11ο : Αποστολή ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική ένταξη για συζήτηση και έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 12ο : Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις για τα έτη 2018 & 2019 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.

Εισηγητής:κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΘΕΜΑ 13ο : Θέσπιση Πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για το έτος 2019.

Εισηγητής: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

Θέμα 14ο :’Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εξωστρέφειας των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων για το 2019.

Εισηγητής: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 15ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας κ. Σανιδά Μιχάλη, στη θέση “Στήλες” σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σκιάθου, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα: 16ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «6095 ΤΕΜΠΗ Τ1 ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΥΝΕΛ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και την από κοινού χρήση με τις εταιρείες VODAFONE & COSMOTE που πρόκειται να εγκατασταθεί στη σήραγγα Τ1 – Βόρειο Μέτωπο αυτοκινητοδρόμου «Αιγαίου», στο Δήμο Τεμπών, της Π.Ε Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 17ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος, εκμετάλλευσης της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.», στο 2ο χλμ Σοφάδων-Αθηνών, στην Δ.Κ. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 18ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υπό ίδρυση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μέσω βιορευστών ισχύος 489KWe φερομένης ιδιοκτησίας της ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στο ΟΤ 8 της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 19ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, χωρίς να υφίστανται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ. Α.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2, οδός 9 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στο Δήμο Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος, εκμετάλλευσης της εταιρείας «ΠΗΛΕΑΣ AGRO Α.Ε.», στο 12ο χλμ της Ε.Ο. ΚαρδίτσαςΛάρισας, στην Τ.Κ. Ματαράγκας της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 21ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ασύρματου κόμβου ευρυζωνικών υπηρεσιών με ονομασία και κωδικό θέσης «242 2420 – ΒΑΤΗΡΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» της εταιρίας RURAL CONNECT ευρυζωνικα δικτυα Α.Ε.Ε.Σ. που προτείνεται να εγκατασταθεί σε θέση πλησίον του οικισμού Βατήρη, της Τ.Κ. Βραγκιανών της Δ.Ε. Αχελώου του Δήμου Αργιθέας, στην ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός    ιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών   προγραμμάτων.

Θέμα 22ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς” στο Δήμο Αγιάς, ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής:  κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 23ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων” στο Δήμο Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 24ο : Μελέτη Ανανέωσης και Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) του έργου   «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (άργιλος Ανθοκεραμοποιϊας) φερόμενης ιδιοκτησίας της Κεραμουργιας βορειου ελλαδας Α.Ε. σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 41.252,87 τ.μ. στην Τ.Κ. Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος του Δ. Τεμπών, στην ΠΕ Λάρισας».

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Θέμα 25ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «Αμμοληψία από το Δήμο Πύλης, στον Πορταϊκό ποταμό του Δήμου Πύλης» στην Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Τρικάλων.

Εισηγητής: κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Tags: , ,

Κάλεσμα της Επιτροπής αγροτικών μπλόκων για την απεργία

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις της Τετάρτης 28 Νοέμβρη απευθύνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Απευθυνόμενη στους αγρότες και κτηνοτρόφους, στο κάλεσμά της αναφέρει:

«Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και μαχητικά στις κατά τόπους απεργιακές συγκεντρώσεις των ταξικών σωματείων που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου.

Μαζί με τους συμμάχους μας εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους των πόλεων δίνουμε μαχητική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλων όσοι ψήφισαν τα Μνημόνια και στηρίζουν τις πολιτικές που μας οδηγούν στη φτώχεια, στο ξεκλήρισμα και τον αφανισμό.

Να βροντοφωνάξουμε φτάνει πια:

 • Στην άγρια φοροληστεία, στις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και τον ΕΛΓΑ, στον ΕΝΦΙΑ και τα κάθε είδους χαράτσια.
 • Στο υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα που μειώνουν κάθε χρόνο το εισόδημά μας με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε.
 • Στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κοροϊδεύει ξεδιάντροπα τους αγρότες και δεν τηρεί ούτε καν τις δεσμεύσεις τις οποίες αναγκάζεται να κάνει κάτω από την πίεση των αγώνων του οργανωμένου αγροτικού κινήματος όπως το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, την κατάργηση του φόρου στο κρασί, ενώ μειώνει το αφορολόγητο που είχαμε κερδίσει στα μπλόκα το 2016.

Συμμετέχουμε με το πλαίσιο των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσης που διεκδικούμε ως αγροτικό κίνημα, με διακριτή παρουσία στις συγκεντρώσεις και τη συμβολική συμμετοχή αγροτικών μηχανημάτων.

Με τους μαζικούς αγώνες μας και τον κοινό βηματισμό με τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους μπορούμε να ανακόψουμε την επίθεση και να έχουμε κατακτήσεις που θα δίνουν ανάσες.

Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, οι Ενωτικές Ομοσπονδίες και οι αγωνιστικοί Αγροτικοί και Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι σας καλούν σε ανυποχώρητο αγώνα για να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες για μια ζωή με δικαιώματα ώστε να απολαύσουμε τον κόπο και τον ιδρώτα μας.

Οργανώνουμε την πάλη μας με την μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου στη Νίκαια Λάρισας.

Ζεσταίνουμε τις μηχανές των τρακτέρ για νέους μαζικούς, δυναμικούς και νικηφόρους αγώνες κόντρα στη μοιρολατρία, στην ηττοπάθεια, στην απογοήτευση και τις απατηλές προεκλογικές υποσχέσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά μας.

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου διεκδικώντας:

 • Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Προοδευτική φορολόγηση στο επιπλέον εισόδημα για τους μεγαλοαγρότες και τους επιχειρηματίες στο 45%. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων σε φτωχούς αγρότες με τζίρο έως 40.000 ευρώ.
 • Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.
 • Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές – Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50% στους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους.
 • Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η ΚΑΠ της ΕΕ, να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις – ενισχύσεις, σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο.
 • ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ’ όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις.
 • Κατάργηση του αντιασφαλιστικού νόμου. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. Κατώτερες συντάξεις 600 ευρώ. Να ανακληθεί άμεσα η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια που ισχύει σήμερα. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία – Πρόνοια. Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή των τόκων και κούρεμα του κεφαλαίου σε ποσοστό 30% για επαγγελματικά δάνεια μέχρι 200.000 ευρώ των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων. Ετήσιο ακατάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των μικρομεσαίων αγροτών στο ύψος του αφορολόγητου (12.000 ευρώ + 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).
 • Κατάργηση των χαρατσιών του ΕΝΦΙΑ, γεωτρήσεων, ΟΣΔΕ (επιστροφή όλων όσα κρατήθηκαν μέχρι τώρα), πιστοποίησης ψεκαστικών κ.ά., του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, στα τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες.
 • Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε αγρότες, καθώς και οι δικαιούχοι εξισωτικών αποζημιώσεων, επιστροφής φόρου καυσίμων, νιτρορύπανσης, βιολογικών καλλιεργειών κ.ά. Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων προϊόντων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομήχανους, καθώς και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε νέους αγρότες, μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους.
 • Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων και πρόσληψη γεωτεχνικών.
 • Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για εξασφάλιση επαρκούς άρδευσης, αντιπλημμυρικά έργα. Να μην ιδιωτικοποιηθεί η διαχείριση των νερών όπως προβλέπει η οδηγία 60/2000 της ΕΕ. Όχι στην επιβολή πρόσθετου «περιβαλλοντικού» τέλους στο νερό άρδευσης και ύδρευσης.
 • Κατάργηση του φόρου στο κρασί».

 

Tags: , ,

Σύλληψη ατόμου για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα

Συνελήφθη, χθες (26-11-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, ένας 37χρονος, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία νάιλον συσκευασία με χύμα καπνό, βάρους (1) κιλού και (260) γραμμαρίων, χωρίς την ειδική ένσημη ταινία φορολόγησης.

Tags: , ,

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της έκθεσης Μουσικό Κουτί

Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για μαθητές Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Μουσικό Κουτί» στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα. Η ομαδική έκθεση «Μουσικό Κουτί», η οποία αποτελεί μία πρωτότυπη συμπαραγωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα, του Σωματείου Εικαστικών Λάρισας «8» και του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, παρουσιάζεται στο αίθριο του ισογείου με ελεύθερη είσοδο στους επισκέπτες και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιανουαρίου 2019.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έκθεσης «Μουσικό Κουτί», μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μικρόκοσμους, συλλογές από θύμησες και συναισθήματα ξεχασμένα. Το καθένα από τα 16 έργα της έκθεσης αποτελεί μια αναφορά στον καθιερωμένο τύπο του μουσικού κουτιού, σμιλεμένο κατά την αισθητική και σύγχρονη προσέγγιση του κάθε συμμετέχοντα εικαστικού. Τα παιδιά αξιοποιούν τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα και την παρατήρηση και κατανοούν την έννοια των μεικτών τεχνικών της ζωγραφικής/κατασκευής μέσω της μουσικής και του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτική ξενάγηση στην έκθεση και δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έργα “Galimoto” της Ιφ. Σδούκου, «Άτιτλο» της Μ. Παναγιώτου και «Θάλαμος Περιέργων/Cabinet of Curiosities» της Α. Καψάλη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων. Υλοποιείται καθημερινές (εκτός Δευτέρας) μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019 κατά τις ώρες 10:00 – 12:00.

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα

Ομάδα παιδιών: 25 μαθητές

Τηλ. κρατήσεων: 2410-671176 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-10:00 και 12:00-14:00, κ. Δήμητρα Οικονόμου)

Σχεδιασμός: Α. Καψάλη, Μ. Παναγιώτου, Ιφ. Σδούκου (μέλη του Σωματείου Εικαστικών Λάρισας «8»)

Υλοποίηση: Δήμητρα Οικονόμου, εικαστικός