- Larisa News - https://www.larisanews.gr -

Αιτήσεις για το ΠΜΣ: Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2021 και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα.

Μέρος των μαθημάτων δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις, να υλοποιηθεί και εξ΄ αποστάσεως, με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (MS Teams, Eclass, κ.ά.).

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.000 ευρώ (1.200 € το Α΄ εξάμηνο και 1.400 € τα δύο επόμενα).

Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος AEI και ΤΕΙ.

Το ΠΜΣ αποσκοπεί:

 

Το ΠΜΣ αξιοποιεί τεχνικές υποδομές ασύγχρονης εκπαίδευσης για να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας, στοχεύοντας:

 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ είναι πιθανόν να υπάρξει η δυνατότητα παροχής μιας υποτροφίας για την κάλυψη μέρους των διδάκτρων από ιδιωτικούς φορείς / εταιρείες για την πραγματοποίηση των ερευνητικών μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ)
  3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
  6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 10 Οκτωβρίου 2020 – 27 Νοεμβρίου 2020.