Τη σύμβαση για την κατασκευή δύο θυροφραγμάτων στην Νίκη υπέγραφε ο δήμαρχος Κιλελέρ


Tags |

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών των αντιπλημμυρικών έργων υπογράφτηκε από το δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση έργου κατασκευής δύο θυροφραγμάτων σε κανάλι που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Νίκης του Δήμου Κιλελέρ.

Το παραπάνω κανάλι λειτουργεί ως αποστραγγιστικό τη χειμερινή περίοδο, αποτρέποντας πλημμυρικά φαινόμενα και ως αρδευτικό το καλοκαίρι υποβοηθώντας την άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών.

Τα θυροφράγματα θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο ανάδοχος του έργου καλείται  να εφαρμόσει τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της  μελέτης που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη ενώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή του έργου θα δίδονται από την επίβλεψη.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προβλέπεται να περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτές εργασίες χωματουργικές και σκυροδέτησης οι οποίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό εργασιών της τεχνικής περιγραφής του έργου.

Η απαιτούμενη δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 27.855,05 € και η δαπάνη για ΦΠΑ σε 6.685,21 €, ήτοι η συνολικά απαιτούμενη πίστωση είναι 34.540,26 €.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Οικονομικών Αλέκος Χονδονάσιος και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νίκης Γιώργος Τσικόπουλος.