ΠΜΣ: Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή


Tags |

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποβολή αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου 2020

Έναρξη μαθημάτων: Φεβρουάριος 2021