- Larisa News - https://www.larisanews.gr -

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νέο δάνειο που προτείνει η συμπαράταξη Γάτσα- Καρανίκα

Στην διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας της 28.04.2020, η δημοτική αρχή των συνδυασμών των κ. Γάτσα και Καρανίκα, εισηγείται την υπογραφή σύμβασης δανείου, μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) για την αναχρηματοδότηση παλαιότερων δανείων του Δήμου.

Μάλιστα, διαφημίζει την εν λόγω δανειακή σύμβαση με το επιχείρημα ότι επέρχεται διόρθωση των τωρινών μεγάλων επιτοκίων και αύξηση ρευστότητας η οποία για το τρέχον έτος φτάνει τις 200.000,00 ευρώ, με τη λογική δηλαδή να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει πρόσκαιρα στην οικονομική ασφυξία που έχει περιέλθει.

Το ίδιο όμως το επιχείρημα αποκαλύπτει την κοροϊδία  διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και των εκάστοτε δημοτικών αρχών, καθώς ο ένας «κόβει» και ο άλλος «ράβει», και μαζί εφαρμόζουν και υλοποιούν τις πολιτικές μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς το Δήμο μας, κρύβοντας την αλήθεια από τους δημότες: ότι δηλαδή η λεγόμενη «έλλειψη ρευστότητας» οφείλεται πρώτα και κύρια στη μειούμενη κρατική επιχορήγηση.

Όπως ισχυρίζεται η δημοτική αρχή, οι δανειακές υποχρεώσεις του δήμου ανέρχονται συνολικά σε 2.089.917,82 ευρώ, από τα οποία 1.661.643,39 ευρώ κεφάλαιο και 428.274,43 ευρώ οι τόκοι, σταθερού επιτοκίου δύο ταχυτήτων 5,9% και 7.02%, χωρίς η εισήγηση να μας λέει ποιο μέρος των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων αντιστοιχεί με τα επιτόκια αυτά.

Η επιχειρηματολογία επομένως ότι θα πληρώνεται μικρότερη ετήσια δόση από την σημερινή ώστε να μένουν χρήματα για την εκπλήρωση κι άλλων υποχρεώσεων είναι κοροϊδία καθώς μακροπρόθεσμα ο δήμος θα επιβαρυνθεί εκτός από τις 428.274,43 ευρώ τόκων που θα πληρωθούν στο ακέραιο, με επιπλέον 286.574,26 ευρώ στο πρώτο σενάριο που εισηγείται η δημοτική αρχή και κατά 403.706,11 ευρώ, στο δεύτερο σενάριο.

Επομένως, ο λαός της περιοχής μας όχι μόνον όφελος δεν θα έχει αλλά νέες «θηλιές στο λαιμό», για αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, από το πανηγυρικό δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής, κρύβονται από το λαό της περιοχής μας, οι επιπλέον όροι των ληστρικών και τοκογλυφικών προτεινόμενων δανειακών συμβάσεων, είτε της μίας είτε της άλλης εκδοχής, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ θα προβλέπονται σε αυτές:

α) Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εκ μέρους του δήμου Ελασσόνας προς το Ταμείο των αναγκαίων για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου ποσών από τα συνολικά έσοδα αυτού ή, ειδικότερα, ενεχυρίαση- εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) κλπ.

β) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων του Δήμου ή μέρους αυτών.

γ) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή μέρους αυτών για το ποσό του δανείου.

δ) Παροχή εγγύησης υπέρ του δήμου εκ μέρους αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισμών που έχουν μεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

ε)  ακόμη, εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει μειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταμείο επαρκής για την εξασφάλιση του δανείου, ο δήμος Ελασσόνας θα οφείλει να τη συμπληρώσει κατά τη σχετική υπόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

 

Μάλιστα, το είδος και οι ειδικότεροι όροι εξασφάλισης του δανείου με έναν ή περισσοτέρους από τους παραπάνω τρόπους θα «καθορίζονται ύστερα από την αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητας, της ορθολογικής οργάνωσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου δανειολήπτη», όπως ορθά- κοφτά διακηρύσσει το ΤΠκΔ.

Η σημερινή δημοτική αρχή αλλά και η αντιπολίτευση, ακολουθώντας κατά γράμμα την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, υλοποιούν με προθυμία τα μέτρα που εξειδικεύουν την στρατηγική κεφαλαίου- ΕΕ. Τούτο αποδεικνύουν οι εκφρασμένες θέσεις της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, που εκτός από διάφορες ενστάσεις που διατυπώνει επί της διαδικασίας και με τους όρους δανεισμού, επί της ουσίας στηρίζει τη δανειοδότηση του δήμου και ενισχύει την επιχειρηματολογία της δημοτικής αρχής.

Με τον τρόπο που πορεύονται, μεν και δε, ως είναι γνωστό και έχει αποδειχθεί πολλάκις, λύνουν  τα χέρια  Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, που ιδίως μετά την «πανδημία» θέλουν όχι να «σκορπούν» κατά τις λογικές τους κονδύλια στην τοπική διοίκηση, ή σε υγεία- πρόνοια- εκπαίδευση, αλλά να «σπρώχνουν» ζεστό δημόσιο χρήμα στην κερδοφορία των  τραπεζών, ή άλλων τμημάτων του κεφαλαίου, όπως αεροπορικές εταιρείες, που είναι και της «μόδας».

Παράλληλα, με δανεισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, «εισπραξιμότητες» και τοπικές φορολογίες κοιτούν να «μπαλώσουν» μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, χωρίς ούτε κατά διάνοια να διεκδικήσουν τεράστιες κρατικές οφειλές προς τον Δήμο ή επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Και κάπως έτσι, η πολιτική της δημοτικής αρχής, βάζει το δικό της λιθαράκι στο να απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός από «βάρη» που θα πήγαιναν για την κάλυψη έστω και των ελάχιστων λαϊκών  αναγκών, φορτώνοντας με νέα χαράτσια το λαό της Ελασσόνας.

Καταψηφίζοντας γι’ αυτούς τους λόγους το νέο δανεισμό της δημοτικής αρχής Γάτσα- Καρανίκα, ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούμε:

  1. Να μην μπει καμιά νέα επιβάρυνση που θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα  λαϊκά νοικοκυριά.
  2. Να απαιτηθούν από την Δημοτική Αρχή και να αποδοθούν όλα τα παρακρατηθέντα των προηγούμενων ετών από το κράτος.
  3. Αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις και εμπορικές αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του Δήμου.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα  να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το ρόλο Δημοτικής Αρχής και της συμπολιτευόμενης «αντιπολίτευσης» συνολικά, ως φερέγγυων συνεργατών της κυβερνητικής πολιτικής που τσακίζουν όλοι μαζί τους εργαζόμενους.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη τώρα οι εργαζόμενοι να αντισταθούν, να οργανωθούν και  να βάλουν σε προτεραιότητα την διεκδίκηση των δικών τους σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

 

Λαϊκή Συσπείρωση Ελασσόνας