Πρωτοσέλιδο

Tags: , ,

Αυξάνει την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας η Περιφέρεια

Αυξάνει την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από την έγκριση δημοπράτησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, του έργου «Αντικατάσταση και επισκευή στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης στο  οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με ΦΠΑ).

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Με σχέδιο, προγραμματισμό και ιεράρχηση των αναγκών εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αύξηση του βαθμού οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Θεσσαλίας. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουμε την ασφαλή επικοινωνία της μετακίνησης των ανθρωπίνων κοινοτήτων και της μεταφοράς των εμπορευμάτων».

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να συντηρηθούν – αντικατασταθούν, αλλά και να επισκευαστούν στηθαία ασφαλείας και πινακίδες σήμανσης καθώς και να αντικατασταθούν σιδηρά κιγκλιδώματα των οδών, κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, αρμοδιότητος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας.

Προβλέπεται η συντήρηση και η αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας. Επίσης προβλέπεται η αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων προς αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας αλλά και σιδηρών κιγκλιδωμάτων οδών. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου, η προστασία των διερχόμενων αυτοκινήτων για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων.   Η τοποθέτηση θα γίνεται αυστηρά με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

 

 

Έργα αποκατάστασης σε 23 χλμ. της οδού Φάρσαλα – Βόλου

Στην βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φάρσαλα – Βόλου πρόκειται να προχωρήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός  έδωσε την έγκριση δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση – βελτίωση – συντήρηση – τεχνικά έργα – ασφαλτόστρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού Φάρσαλα – Βόλου» προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Ο δρόμος αυτός λόγω της πολύχρονης χρήσης, της φθοράς αλλά και των έντονων καιρικών φαινομένων χρίζει άμεσης συντήρησης. Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ πρόκειται να πραγματοποιήσουμε εργασίες αποκατάστασης σε 23 χλμ οδού. Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η επαναφορά του οδοστρώματος κυκλοφορίας σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και η προστασία της οδού, των πρανών και των παρακείμενων ιδιοκτησιών από αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα (θεομηνία) στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες για να έρθει το έργο σε φάση υλοποίησης».

Το έργο αφορά στη συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Φαρσάλων – Βόλου. Η ανάγκη για την εκτέλεση μεγαλύτερης συντήρησης για την Εθνική Οδό 30 προέκυψε από τα όλο και πιο συχνά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή των Φαρσάλων τα τελευταία έτη. Αφορμή αποτέλεσε η θεομηνία της 21-05-2016 που έπληξε την περιοχή των Φαρσάλων και η μετέπειτα Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 363/27-5-2016) κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φαρσάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών βλαβών και υποχωρήσεων στο οδόστρωμα της οδού καθώς και επικίνδυνη διάβρωση των πρανών της οδού μετά από υπερπήδηση του οδοστρώματος από όμβρια ύδατα που δεν μπορούσαν να διοχετευθούν από τα υφιστάμενα τεχνικά έργα απορροής υδάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδός παρουσιάζει αυξημένο κυκλοφορικό φόρτο (φόρτο για τον οποίο δεν είχε σχεδιαστεί εξαρχής).

Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 23 χιλιόμετρα. Η οδός διαθέτει μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και η διατομή της μεταβάλλεται με το πλάτος του ασφαλτικού να κυμαίνεται από 6,50 έως 8,00 μέτρα. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί κατά τμήματα, εντός των υφισταμένων ορίων της οδού χωρίς καμία αλλαγή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, προκειμένου να αντιμετωπισθούν καθιζήσεις και υποχωρήσεις στην επιφάνεια της οδού που οφείλονται στη μερική καταστροφή – διάβρωση των πρανών της οδού. Οι προς εκτέλεση εργασίες συντήρησης χωρίζονται σε κατά τμήματα επεμβάσεις συντήρησης σε όλο το σώμα της οδού και σε συνήθεις εργασίες συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Η συντήρηση περιλαμβάνει την αποκατάσταση – επισκευή υφιστάμενων επιχωμάτων οδοστρωσίας και ενίσχυση τους με την προσθήκη γεωυφάσματος, την ανακατασκευή και ενίσχυση με νέες στρώσεις της υφιστάμενης οδοστρωσίας, την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων (φρεζάρισμα – εκ νέου ασφαλτόστρωση), τον καθαρισμό ρεμάτων που καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά της οδού σε περιορισμένο μήκος στο σημείο συμβολής, την επιθεώρηση – ενίσχυση – καθαρισμό υφιστάμενων τεχνικών (ενίσχυση πτερυγότοιχων – φρεατίων – ενίσχυση τοίχων ποδός επιχωμάτων), την ενίσχυση και στήριξη υφιστάμενων πρανών με συρματοκιβώτια – λιθοδομές, τον καθαρισμό – επαναδιαμόρφωση αποστραγγιστικών τάφρων κατά μήκος της οδού στον πόδα του επιχώματος, τον καθαρισμό ερεισμάτων (από χόρτα, αυτοφυή βλάστηση κλπ.) και την αποκατάσταση αυτών. Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σε  θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου του έργου από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και περιλαμβάνουν κυρίως τις θέσεις που παρατηρήθηκε υπερπήδηση του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού από όμβρια ύδατα.

Η ασφαλτόστρωση θα γίνει σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου και σύμφωνα με τη δυναμική εξέλιξη των φαινομένων που παρουσιάζονται στις θέσεις αυτές. Σε θέσεις έντονων ρηγματώσεων για ενίσχυση της αντοχής του ασφαλτικού οδοστρώματος θα χρησιμοποιηθεί είτε γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων είτε γεωδίκτυ (geogrid) από πολυεστερικές ίνες.

Οι συνήθεις εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων θα πραγματοποιούνται με εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων και αυθημερόν ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται σε κυκλοφορία. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μετά την έγκριση της  αντίστοιχης μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

 

Tags: , ,

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το μεγάλο πρόγραμμα έργων της ΔΕΥΑΛ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης δικτύου υδρευσης, που υλοποιεί η ΔΕΥΑΛ, σε περιοχές της Λάρισας. Τα έργα της ΔΕΥΑΛ πραγματοποιούνται σε διάφορες συνοικίες της πόλης, με στόχο την αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης, με στόχο τη σωστή διαχείριση του νερού με περιορισμό και έλεγχο των απωλειών, όπως και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενώ με την ολοκλήρωση των έργων, θα ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι αλλάζοντας ριζικά τη κατάσταση του οδικού δικτύου, στις συνοικίες.

Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων της ΔΕΥΑΛ, που από το 2015 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει και δρομολογήσει έργα συνολικού προυπολογισμού 26,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19 εκατ. περίπου, πληρώνονται από ιδίους πόρους, ενώ μέσα στο 2017 έχουν προγραμματιστεί να δημοπρατηθούν.

Ειδικότερα, αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης δικτύων και αποκατάστασης ασφαλτικών σε τμήμα της συνοικίας του Ιπποκράτη μεταξύ των οδών των οδών Σανδράκη- Μανουσάκη- Ηρακλείτου- Δωροθέου , οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο 2017. Άμεσα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου για την αντικατάσταση των δικτύων στο υπόλοιπο τμήμα της συνοικίας προϋπολογισμού 1.900.000€.

 

Στον Ιπποκράτη, βρέθηκε χθες ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία εξέλιξης των παρεμβάσεων στην συνοικία.

 

Η ΔΕΥΑΛ εκτελεί αυτή την περίοδο έργο αντικατάστασης δικτύων και αποκατάστασης ασφαλτικών σε όλες τις οδούς της συνοικίας των Αμπελόκηπων και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 2018.

 

Επίσης, εργασίες αντικατάστασης δικτύων και αποκατάστασης ασφαλτικών εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της συνοικίας του Σιδ. Σταθμού μεταξύ των οδών των οδών Φαρσάλων – Πτολεμαίου- 28Ης Οκτωβρίου – Ηρώων Πολυτεχνείου και Βόλου-Σαπφούς- Κυψέλης-Ηρώων Πολυτεχνείου, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο 2017.

 

Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στις οδούς Βόλου, προϋπ. 463.000€  και Θεοφράστου με αργό ρυθμό, λόγω της καθυστέρησης των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών.

Τονίζεται ότι πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία της Χαραυγής μεταξύ των οδών Φαρσάλων, Ακαρνανίας , Καραμανλή, Δούκα, Δράμας, Νιγρήτας, Αλεξανδρουπόλεως, προϋπολογισμού 1.480.000€, ενώ έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο για την αντικατάσταση των δικτύων κι στις υπόλοιπες οδούς της συνοικίας Χαραυγής , προϋπολογισμού 1.440.000€. Με το αναφερόμενο έργο , το ολοκληρωμένο έργο στο πρώτο τμήμα της συνοικίας και το έργο της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στην οδό Φαρσάλων ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε αυτό το τμήμα της πόλης. Το έργο της οδού Φαρσάλων, προϋπολογισμού 700.000€ καθυστερεί λόγω των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό.

 

Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία της Χαραυγής μεταξύ των οδών Φαρσάλων, Ακαρνανίας , Καραμανλή, Δούκα, Δράμας, Νιγρήτας, Αλεξανδρουπόλεως, προϋπολογισμού 1.480.000€. Έχει ήδη δημοπρατηθεί το έργο για την αντικατάσταση των δικτύων κι στις υπόλοιπες οδούς της συνοικίας Χαραυγής , προϋπολογισμού 1.440.000€. Με το αναφερόμενο έργο , το ολοκληρωμένο έργο στο πρώτο τμήμα της συνοικίας και το έργο της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στην οδό Φαρσάλων ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε αυτό το τμήμα της πόλης. Το έργο της οδού Φαρσάλων, προϋπολογισμού 700.000€ καθυστερεί λόγω των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών στην οδό.

 

Τονίζεται επίσης, τον Μάρτιο 2017 ολοκληρώθηκε το έργο της αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία των Αγίων Σαράντα στο τμήμα μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου, Νικηταρά, Χρυσοχόου, 31ας  Αυγούστου και Αεροδρομίου, προϋπολογισμού 1.500.000€. Άμεσα θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου για την αντικατάσταση των δικτύων στο υπόλοιπο τμήμα της συνοικίας προϋπολογισμού 2.080.000€

Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στις οδούς Βόλου, προϋπ. 463.000€  και Θεοφράστου με αργό ρυθμό, λόγω της καθυστέρησης των απαιτούμενων εγκρίσεων για την κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά την εκτέλεση εργασιών.

Αναμένεται η υπογραφή σύμβασης του έργου της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και της πλήρους αποκατάστασης των οδών στη συνοικία του Αγ. Γεωργίου, προϋπολογισμού 3.110.000€. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι 2017.

Επίσης τον Απρίλιο δημοπρατήθηκε και η κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της οδού Προσαλέντη (συνέχεια της οδού Θεοφράστου), προϋπολογισμού 530.000 €.  Το  έργο αφορά την κατασκευή χυτού επί τόπου αγωγού ομβρίων υδάτων διατομής 3,00×2,00 μ για την εκβολή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ομβρίων της περιοχής της Νέας Πολιτείας  στον συλλεκτήρα αγωγό της οδού Καραμανλή.

 

Tags: , ,

8,1 εκατ. ευρώ για έργα περιβάλλοντος στο Δήμο Ελασσόνας

Δυο έργα μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας στην περιοχή της Ελασσόνας σχεδιάζουν Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Ελασσόνας, με στόχο την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση της μετακίνησης των πολιτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη δημιουργία: α) εγκατάστασης διαχείρισης υγρών λυμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρανιάς προϋπολογισμού 4.078.000,00 ευρώ και β) δίκτυα αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσαριτσάνης προϋπολογισμού 4.058.000 ευρώ.

Τα 2 έργα πρόκειται να κατατεθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας , ώστε να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Αυτά έγιναν γνωστά μετά από συνάντηση που είχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον Δήμαρχο Ελασσόνας κ. Νίκο Ευαγγέλου.

Σε δηλώσεις του ο Κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας και τον Δήμαρχο Νίκο Ευαγγέλου έχουμε ετοιμάσει για να ενταχθούν για χρηματοδότηση δυο μεγάλα έργα περιβάλλοντος, έργα ουσίας, έργα ανθρώπινα, με ιδιαίτερη αξία στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Είναι τα έργα διαχείρισης υγρών λυμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρανιάς και τα δίκτυα αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τσαριτσάνης. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,1 εκατ. ευρώ τα οποία θα εκτελέσει η ΔΕΥΑ Ελασσόνας και τα οποία χρειάζονται στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Στο πρόσωπο του Νίκου Ευαγγέλου να συγχαρώ και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας, που ωρίμασε τις μελέτες ώστε το έργο να μπει στη φάση της υλοποίησης».

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι για τα έργα αυτά υπήρξε συμφωνία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος καθώς η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με την Οδηγία 97/271/ΕΟΚ  βάσει της οποίας όλοι οι οικισμοί 3ης κατηγορίας, δηλαδή άνω των 2000 κατοίκων, πρέπει να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, διαφορετικά θα επιβληθούν πρόστιμα. «Σ’ αυτή την προσπάθεια ενώνουμε τις δυνάμεις μας καθώς κάποια έργα θα τα εντάξει το Υπουργείο για τη Θεσσαλίας και κάποια η Περιφέρεια. Τα χρήματα για τα έργα αυτά έρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο και εκχωρούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για να γίνουν τα αντίστοιχα έργα και να μην υπάρξουν πρόστιμα και επιβαρυνθούν οι πολίτες», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Από την πλευρά του ο κ. Ν. Ευαγγέλου δήλωσε: «Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα για την Ελασσόνα γιατί έρχονται στην περιοχή μας έργα 8,1 εκατ. ευρώ. Αυτό προέκυψε μετά από συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την συνεισφορά του. Συζητήσαμε αρκετές φορές, είδαμε τα προβλήματα που έχει ο Δήμος μας και ιεραρχήσαμε τα δυο αυτά μεγάλα έργα. Πρόκειται για αναγκαία έργα τα οποία προκύπτουν και από την κείμενη νομοθεσία και βάσει της οποίας πρέπει να είμαστε έτοιμοι το 2020. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσουμε να αποδώσουμε στους κατοίκους αυτά τα σημαντικά περιβαλλοντικά έργα».

Tags: , ,

Ποσό 5,2 εκατ. ευρώ για δυο σημαντικά οδικά έργα στον Τύρναβο

Δυο νέα και ιδιαίτερα σημαντικά έργα στην περιοχή του Τυρνάβου σχεδιάζουν Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Τυρνάβου, με στόχο την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση της μετακίνησης των πολιτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη δημιουργία: α) κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση του Τυρνάβου και της νέας εθνικής οδού Λάρισας Κοζάνης προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ και β) την παράκαμψη της πόλης του Τυρνάβου, από τον κυκλικό κόμβο έως την παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Ελασσόνας, προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα 2 έργα πρόκειται να κατατεθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας για να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Αυτά έγιναν γνωστά μετά από συνάντηση που είχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση και τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κουλιό.

Ο κ. Κ. Αγοραστός σε δηλώσεις του ανέφερε τα εξής: «Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά έργα για την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου και όχι μόνο. Τα έργα αυτά βοηθούν στην ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων αλλά και στην αποσυμφόρηση του Τυρνάβου από διερχόμενα οχήματα. Οι οδικές αυτές παρεμβάσεις αλλάζουν προς το καλύτερο τις μετακινήσεις των ανθρώπινων κοινοτήτων και τις μεταφορές των εμπορευμάτων, ενώ παράλληλα πέφτουν χρήματα στην πραγματική τοπική οικονομία και δημιουργούνται θέσεις εργασίας».

Ο κ. Π. Σαρχώσης από την πλευρά του σημείωσε τα εξής: «Μέσα από την καλή συνεργασία που υπάρχει με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη ο Δήμος Τυρνάβου, πρόκειται να αποκτήσει δυο σημαντικά έργα πνοής για την κυκλοφοριακή συγκοινωνία των κατοίκων και την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο Δήμος Τυρνάβου ωρίμασε τις μελέτες για τα έργα αυτά και η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας θα τα αξιολογήσει. Ευελπιστούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα έργα θα ενταχθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να υλοποιηθούν».

Tags: , ,

Τις επόμενες ημέρες η ενοικίαση ακινήτων στους πρόσφυγες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων και της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την ενοικίαση διαμερισμάτων σε πρόσφυγες, στην πόλη της Λάρισας, αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Αυτό συμφωνήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Λάρισας, με τη συμμετοχή πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και στελεχών της Υπατης Αρμοστείας.

Στη σύσκεψη διευκρινίστηκαν σειρά ζητημάτων για την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ δόθηκαν και επιμέρους απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη σχετική συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται πως σε εκείνη τη συνεδρίαση με πλήρη ομοφωνία το Δημοτικό Συμβούλιο, υπερψήφισε την εισήγηση του δημάρχου Απ. Καλογιάννη για συμμετοχή του Δήμου Λαρισαίων στο πρόγραμμα.

Τονίζεται ότι το κόστος ενοικίασης των σπιτιών καλύπτει η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, όπως και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, θα αποτυπώσει και το πραγματικό ενδιαφέρον των συμπολιτών για ένταξη των ακινήτων τους στο πρόγραμμα.

Στη συνάντηση εκ μέρους του Δήμου, μετείχαν ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γ. Σούλτης, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δημ. Δεληγιάννης, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΗΚΕΛ κ. Δημ. Μπαμπαλής.

Tags: , ,

Με τον Πρωθυπουργό συναντήθηκαν οι 13 Περιφερειάρχες

Με τον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα συναντήθηκαν σήμερα οι 13 Περιφερειάρχες, παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη και Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση και του Υφυπουργού κ. Στ. Πιτσιόρλα.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προέβη στην εξής δήλωση:

«Όλη η Ελλάδα ήταν σήμερα εδώ. Για τρεις ώρες οι Περιφερειάρχες θέσαμε στον Πρωθυπουργό όλα τα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Τονίσαμε ότι μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι και πρέπει να επιλέξουμε: Ή το δρόμο της αναδιανομής της φτώχειας και της ανέχειας ή ένα νέα δρόμο παραγωγικής επανάστασης, ρηξικέλευθο, αποτελεσματικό, συνεργατικό, ο οποίος χρειάζεται τόλμη.

Για να γίνει πράξη αυτή η παραγωγική επανάσταση πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας που είναι άδικη για τους συνεπείς φορολογούμενους, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, ανοικτές τράπεζες με χρηματοδοτήσεις σε υγιείς κι εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις, μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.

Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα είναι κοινό: η κοινωνία ζητά μεροκάματα, γιατί το μεροκάματο είναι αξιοπρέπεια.

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η παραγωγική επανάσταση, για να δημιουργηθούν νέες σταθερές θέσεις εργασίας.

Επισημάναμε και κάτι άλλο: πρέπει οι υπηρεσίες του κράτους σε όλα τα επίπεδα να συνεργάζονται με ειλικρίνεια και ταχύτητα και να αντιλαμβάνονται την αξία των αποφάσεών τους γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό καθήκον.

enpe-1

Πιστεύω ότι σήμερα εκπέμπουμε το μήνυμα της τόλμης. Να τολμήσουμε  να φύγουμε πλέον οριστικά από τη μετρολογία των μνημονίων και να ασχοληθούμε με την πραγματική οικονομία,τις πραγματικές ανάγκες και το εθνικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας.

Εκπέμπουμε παράλληλα κι ένα άλλο μήνυμα: Οι Περιφέρειες είναι ο βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας διότι μπορούν με αποτελεσματικότητα να προωθήσουν αναπτυξιακά σχέδια που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Γι’ αυτό και ήρθε η ώρα για μια ιστορική θεσμική τομή: τη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση ώστε να γίνει η προσωπική ευθύνη του καθενός συνολική εθνική ευθύνη.

Ισχυρές και αυτοδύναμες θεσμικά, οικονομικά και λειτουργικά, Περιφέρειες με  πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την παραγωγή, στα πρότυπα των ώριμων δημοκρατιών του πλανήτη: αυτός είναι ο πιο γρήγορος και πιο ασφαλής δρόμος για να περάσει η πατρίδα μας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κυρίως να τους διατηρήσει.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και βέβαια στο μεσοδιάστημα απαιτούνται άμεσες αποφάσειςγια την ενίσχυση της παραγωγής και της πραγματικής οικονομίας».

Tags: , ,

Λίφτινγκ στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Σε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός – κοπή και διαμόρφωση τάφρου οδικού δικτυού Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ). με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Χρήσιμο έργο για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων, το χαρακτήρισε ο Κ. Αγοραστός και σημείωσε την καθημερινή δουλειά που γίνεται από τις Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Θεσσαλίας για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Με το έργο αυτό, προβλέπεται να καθαριστεί και να κοπεί όποιο φυσικό εμπόδιο έχει αναπτυχθεί, η τοποθετηθεί , σε ερείσματα και σε τάφρους, εκατέρωθεν αλλά και σε νησίδες του οδικού δικτύου της Π. Ε. Λάρισας. Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν εργασίες όπως :

– καθαρισμός ερεισμάτων από οποιαδήποτε φερτά υλικά (επιχώματα) , κοπή χόρτων , κλαδιών , θάμνων , απομάκρυνση  κατεστραμμένων πινακίδων κάθετης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας με ταυτόχρονη αντικατάσταση αυτών .

– καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά , οποιασδήποτε μορφής και απομάκρυνση αυτών,  ιδιαίτερα όταν είναι κοντά σε τεχνικά, για την ομαλή απορροή των υδάτων.

Εφόσον διαπιστωθούν καταστροφές κατά την διαδικασία των εργασιών, στα ερείσματα και στους τάφρους, θα γίνει αποκατάσταση με ασφαλτικό σκυρόδεμα η με οπλισμένο σκυρόδεμα για την ασφάλεια των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Οι θέσεις που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες αφορούν όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π. Ε. Λάρισας και η επιλογή – υπόδειξη των περιοχών που θα εκτελεστούν, θα γίνεται αυστηρά από την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία είναι και υπεύθυνη για την συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών.

 

 

 

Tags: , ,

Βελτιώνει τον δρόμο Πυργετός – Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα νέο έργο με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή του Δήμου Τεμπών μπαίνει σε φάση υλοποίησης, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δρόμου Πυργετός – Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ» προϋπολογισμού 1.220.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Πρόκειται για ένα έργο πολλαπλού σκοπού και χρησιμότητας. Με την ασφαλτόστρωση του δρόμου αυτού μήκους 3,4 χλμ. ενώνονται μέσω ενός νέου δικτύου με ασφάλεια και ταχύτητα οι Κοινότητες Πυργετού και Αιγάνης, μέσα από μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Παράλληλα δημιουργείται πρόσβαση σε μοναστήρια και μνημεία της περιοχής όπως η Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ, Ι.Μ. Αγίου Νικοδήμου και άλλα επανδρωμένα μοναστήρια δημιουργώντας ρεύμα θρησκευτικού τουρισμού, ενώ πρόσβαση αποκτά και το σκοπευτήριο της περιοχής με την δυνατότητα διοργάνωσης διεθνών αγώνων. Επίσης η οδός αυτή κάνει ευκολότερη την μετάβαση των κατοίκων της περιοχής στις καλλιέργειες και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό για την αγαστή συνεργασία που υπάρχει αυτά τα χρόνια η οποία φέρνει σημαντικά έργα στο Δήμα μας. Η κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου όχι μόνον βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και ενισχύει σημαντικά τον θρησκευτικό τουρισμό καθώς στην περιοχή υπάρχουν 8 σημαντικά μοναστήρια. Παράλληλα μέσω της διαδρομής αυτής αποκαλύπτονται τα φυσικά κάλλη και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Τεμπών».

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την βελτίωση – συντήρηση της υφιστάμενης αγροτικής οδού, που συνδέει την Δ.Κ. Πυργετού με την Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ συνολικού μήκους 3.400 μέτρων. Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει:

 

 • χωματουργικές εργασίες
 • κατασκευή τεχνικών, όπου απαιτούνται
 • οδοστρωσία
 • ασφαλτικά
 • εργασίες σήμανσης και ασφάλειας

Η μελετώμενη αγροτική οδός προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας και την εξασφάλιση της γρήγορης, απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων των οικισμών, απορροφώντας μεγάλο κομμάτι του κυκλοφοριακού φόρτου της παράπλευρης οδού της ΠΑΘΕ ενώ παράλληλα θα εξυπηρετεί και τα αγροκτήματα των παρόδιων ιδιοκτησιών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Με την βελτίωση – συντήρηση της παραπάνω αγροτικής οδού επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης των Δ.Κ. Πυργετού και Αιγάνης του Δήμου Τεμπών με όλα τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής. Η κατασκευή των εργασιών θα γίνει από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα καλύτερα από επιστημονικής και τεχνικής άποψης πρότυπα και υλικά.

Οι εργασίες της παρούσης περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα τμήματα για την ασφαλή λειτουργία του έργου, καθώς και την επιμελημένη αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης που θα προξενηθεί κατά την κατασκευή του έργου.   Επιπρόσθετα, οι εργασίες της παρούσης περιλαμβάνουν, χωρίς κατ’ ανάγκη να περιορίζονται σ’ αυτά:

α. Εκσκαφή βραχώδους και γαιωβραχώδους εδάφους για βελτίωση και ισοπέδωση του καταστρώματος του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου.

β. Καθαρισμός της υπάρχουσας τάφρου.

γ. Χωματουργικές εργασίες για τις οποίες πάρθηκαν υπόψη χαρακτηρισμοί εδαφών σαν γαιώδη – ημιβραχώδη.

δ. Συμπλήρωση επιχώματος πλάτους 7,00 από υλικά της Ε4 και δημιουργία υπόβασης της Ο155 πλάτους 7,00 μ, βάσεως Ο155 πλάτους 7,00 μ και ασφαλτικού 6,00 μ της Α265Β.

 

 

 

Tags: , ,

Συνεδρίασε το ΣΟΟΠ για την πρόληψη πυρκαγιών

Σύσκεψη  του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Π.Ε. Λάρισας, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των πιθανών πυρκαγιών ενόψει του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε βαρύτητα κυρίως στην ετοιμότητα των υπηρεσιών και του εξοπλισμού.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκπρόσωποι των Δήμων, εκπρόσωποι των εθελοντικών διασωστικών σωμάτων και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας. Τον συντονισμό είχε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Παπαδημόπουλος ως Πρόεδρος της Πολιτικής Προστασίας, ενώ συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Καλομπάτσιος, ως τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Καραμπούζης. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκαν τα εξής:

Κατ αρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η περσινή χρονιά ήταν μία από της καλύτερες χρονιές από την άποψη εκδήλωσης πυρκαγιών. Ελπίζουμε ότι και φέτος θα μας βοηθήσει ο καιρός με τις βροχερές του μέρες. Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας προσδιορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης  Οκτωβρίου κάθε έτους.
Την περίοδο αυτή ο πυροσβεστικός μηχανισμός της χώρας θα πρέπει ήδη να είναι έτοιμος από άποψη οργάνωσης και αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν.
Με δεδομένο ότι η πρόκληση δασικών πυρκαγιών από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) είναι σχετικά μικρή στη χώρα μας, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αίτια που οφείλονται από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Τα μέτρα που θα αναφερθούν, από εμάς πρέπει να έχουν ως στόχο συμμετέχουν με τον τρόπο τους και όπως μπορεί ο καθένας στο έργο της καταστολής αλλά και της πρόληψης που είναι ακόμη ποιο αποτελεσματικό.

Τα έργα, οι δράσεις, τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που πρέπει να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι :
1.Εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των προκατασταλτικών έργων όπως είναι ( βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, συντήρηση / εγκατάσταση δεξαμενών νερού αλλά και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες κλπ ) προς διευκόλυνση του έργου της καταστολής.
Υπεύθυνοι : (δασαρχεία – πυροσβεστική – κάποιοι Δήμοι στις ζώνες ευθύνης τους).

 1. Μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασία από επερχόμενη πυρκαγιά με την απομάκρυνση μέρους η του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας όπως είναι (κατασκηνώσεις , αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κενά οικόπεδα, οδικά δίκτυα κτλ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών- πόλεων.
  Υπεύθυνοι : (Δήμοι , εξάλλου κάθε έτος τους δίνεται και ένα χρηματικό πόσο – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας & ιδιώτες. Θα πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους )
 2. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Υπεύθυνοι : (μονή αρμόδια είναι η πυροσβεστική υπηρεσία και θα εκδίδεται άδεια ανάλογα με τις εκάστου καιρικές συνθήκες).
 3. Ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
  Υπεύθυνοι : (από την πολιτική προστασία θα γίνεται ενημέρωση στους πολίτες της Π.Ε. Λάρισας από τα ΜΜΕ) .
 4. Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ως μέτρο που συμβάλει στην προληπτική οργάνωση και τον κρατικό συντονισμό για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας σε περιοχές στις οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.
  Υπεύθυνοι : (από την πολιτική προστασία θα γίνεται άμεση ενημέρωση μέσω email η φαξ καθώς και τηλεφωνική προς τους Δήμους αλλά και στις εθελοντικές οργανώσεις)
 5. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς , δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.
  Υπεύθυνοι : (πολιτική προστασία. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και άνω με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας να γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας στους ορεινούς όγκους Όλυμπου, Κίσαβου & Μαυροβουνιου).
 6. Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά την διάρκεια αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση δασικών πυρκαγιών.
  υπεύθυνοι: Πολιτική προστασία.

Επίσης στη σύσκεψη τονίστηκαν τα εξής:
•  Για μια ακόμη φορά πρέπει να τονίσουμε ότι μοναδική και υπεύθυνη για την κατάσβεση των πιθανών πυρκαγιών είναι η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Για την θερινή περίοδο 2017 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανεξέλεγκτη καύση των σιτοκαλαμιών από τους αγρότες. Λόγω της δραστικής μείωσης των κονδυλίων για συντηρήσεις αυτοκινήτων – περικοπή καυσίμων κλπ , αλλά και η συνεχής απασχόληση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  ιδιαίτερα όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3 και άνω,  στην κατάσβεση των σιτοκαλαμιών καθιστά αδύνατη την επέμβαση,  όταν απαιτηθεί,  σε πυρκαγιές στους ορεινούς όγκους της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
• Στην παρ. 1.6 της εγκυκλίου αναφέρεται ρητά πως πρέπει να γίνει η καύση των σιτοκαλαμιών.
• Η Π. Υ να αναθεωρήσει τα περσινές περιπολίες σε συνεργασία με ένοπλες δυνάμεις και τις εθελοντικές τις περιπολίες.
• Η ΔΕΗ θα πρέπει από τώρα να αρχίσει τους ελέγχους σε ημιορεινές & ορεινές περιοχές στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
• Οι ένοπλες δυνάμεις όποτε χρειάσθηκαν ανταποκρίθηκαν άμεσα και πρέπει να τους συγχαρούμε δημόσια για αυτό.
• Όσον αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις ότι και να πούμε είναι λίγο. Η προσφορά τους είναι δεδομένη και όποτε χρειάσθηκαν ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά. Ειδικά με την πρόληψη όσον αφορά την πυροπροστασία πέρυσι έγιναν αρκετές περιπολίες σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Tags: , ,

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για παράνομη υιοθεσία βρέφους στη Λάρισα

Εξιχνιάστηκε μετά από εμπεριστατωμένη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας υπόθεση παράνομης υιοθεσίας βρέφους.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (25-04-2017), στη Λάρισα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Βουλγαρίας και συγκεκριμένα η 21χρονη, μητέρα του βρέφους και οι 52χρονοι γονείς της, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί υιοθεσιών.

Ειδικότερα, οι δράστες, μετά από τηλεφωνικές επαφές και συναντήσεις που είχαν με ζευγάρι αστυνομικών, που εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι, συμφώνησαν να παραδώσουν το βρέφος, λίγες μέρες μετά τη γέννησή του έναντι του χρηματικού ποσού των (40.000) ευρώ.

Σε προκαθορισμένο ραντεβού χθες το μεσημέρι στη Λάρισα οι αστυνομικοί παρέλαβαν το βρέφος και παρέδωσαν στους τρεις αλλοδαπούς το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των (40.000) ευρώ. Αμέσως μετά, αστυνομικοί που παρακολουθούσαν διακριτικά το χώρο επενέβησαν και  συνέλαβαν τους δράστες.

Στην κατοχή του 52χρονου βρέθηκε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ το προανακριτικό έργο διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Tags: , ,

Έργα ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λάρισας

Στη συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού δημοπρατείται το έργο με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικού Τομέα Π.Ε. Λάρισας» προϋπολογισμού 800.000 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι πριν λίγες ημέρες δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης και για τη συντήρηση του Ανατολικού τομέα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφάλεια τμημάτων του οδικού δικτύου και διευκολύνουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα, που έπληξαν την περιοχή, το οδικό δίκτυο έχει εμφανίσει φθορές οι οποίες χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Παράλληλα με έργα όπως αυτά δημιουργούνται θέσεις εργασίας και πέφτει χρήμα στην τοπική οικονομία».

Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου του οποίου η συντήρηση ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι εργασίες διακρίνονται:

α) σε εργασίες συντήρησης ασφαλτικών στρώσεων σε σημεία που εμφανίζονται ρηγματώσεις-καθιζήσεις ή φυσιολογική φθορά με την πάροδο του χρόνου.

β) σε εργασίες συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών, σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες αστοχίες και φθορές.

γ) βελτίωση-συμπλήρωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Οι εργασίες βρίσκονται διάσπαρτες στο εθνικό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του δυτικού τομέα Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός πριν τη δημοπράτηση του έργου αλλά και σε νέες, καθώς πριν την εκτέλεση των εργασιών (χρονικό διάστημα από την εκπόνηση της μελέτης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης) και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιείται συνεχής επιθεώρηση του δικτύου ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών, ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε θέσεις που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας. Δεδομένης της διασποράς των επεμβάσεων σε όλο το δίκτυο και της διαφορετικής κάθε φοράς αντιμετώπισης που απαιτείται, ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η διατήρηση του οδικού δικτύου του οποίου η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση ώστε να διεξάγεται ομαλώς και με ασφάλεια η  κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Tags: , ,

Σε αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο των Φαρσάλων προχωρά η Περιφέρεια

Σε αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο των Φαρσάλων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκαταστάσεις υποδομών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του δήμου Φαρσάλων» προϋπολογισμού 150.000,00 € με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί έργα ουσίας στην περιοχή. Με τα έργα αυτά δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για την μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και ταυτόχρονα ρίχνουμε χρήμα στην τοπική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, που έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες για να μπορέσουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων την αποκατάσταση των ζημιών, και τον Υφυπουργό Αλέξανδρο Χαρίση για την άμεση ανταπόκρισή του».

Οι εργασίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν στο Δ. Φαρσάλων με την παρούσα εργολαβία αφορούν:

 1. συντήρησης της υποδομής και των τεχνικών της οδού, σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές και απαιτείται άμεση παρέμβαση
 2. αποκατάσταση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών στρώσεων που υπέστησαν βλάβη
 3. διαγράμμιση των επικίνδυνων θέσεων.

Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός βλαβών μετά τη θεομηνία της 21/5/2016. Οι ανωτέρω επεμβάσεις θα γίνουν σε θέσεις για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή και εντοπισμός βλαβών μετά τη παραπάνω θεομηνία. Η επιλογή των θέσεων αποκατάστασης  θα γίνεται  αυστηρά με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

 

Tags: , ,

Στενότερη συνεργασία Δήμου Λαρισαίων – Εταιρείας Αερίου με οφέλη για τους κατοίκους

Στενότερη είναι από σήμερα η συνεργασία Δήμου Λαρισαίων και Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας,(ΕΔΑ ΘΕΣΣ)  με στόχο τον συντονισμό των τεχνικών παρεμβάσεων στην πόλη. Από την ενίσχυση, της ήδη καλής συνεργασίας, ωφελημένοι θα είναι οι κάτοικοι των περιοχών, όπου ο Δήμος Λαρισαίων ή η ΔΕΥΑΛ προγραμματίζει παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, αφού πριν τα έργα οι κάτοικοι των περιοχών θα καλούνται από την Εταιρεία Αερίου να συνδεθούν στο δίκτυο, χωρίς να πληρώσουν τα τέλη σύνδεσης.

Κοινός στόχος της προσπάθειας συντονισμού των δυο φορέων είναι η διασφάλιση του αυτονόητου, δηλαδή της αποφυγής τεχνικών παρεμβάσεων σε δρόμους και περιοχές, μετά την ασφαλτόστρωσή τους.

Η απόφαση Δήμου και Εταιρείας Αερίου, ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου του δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη και του Γενικού Διευθυντή  της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης  – Θεσσαλίας Λεωνίδα Μπακούρα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν ο Δήμος Λαρισαίων αλλά και η ΔΕΥΑΛ έχει προγραμματισμένα έργα σε δρόμους της πόλης θα ενημερώνεται  η εταιρεία Φυσικού Αερίου και φυσικά οι κάτοικοι της συνοικίας και των περιοχών,  έτσι ώστε αν επιθυμούν να συνδεθούν στο δίκτυο του φυσικού αερίου αυτό να το κάνουν τότε που θα γίνονται τα προγραμματισμένα έργα, χωρίς να πληρώσουν τέλη σύνδεσης και θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τον μετρητή, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την παροχή μέχρι το τέλος του έτους.
Ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, έκανε λόγο για πολύ σημαντική συμφωνία, που θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση γνωστών προβλημάτων που προέκυπταν όταν μετά την ολοκλήρωση έργων ασφαλτόστρωσης, η εταιρεία Αερίου προχωρούσε σε εργασίες σύνδεσης.

«Καθώς υπάρχει μπροστά το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε ολόκληρη την πόλη και θα μπορούμε πλέον όποιος πελάτης θέλει να συνδεθεί στο Φ.Α, να το κάνει πριν ο δρόμος μπροστά στο σπίτι του ασφαλτοστρωθεί. Έτσι θα στρώσουμε τους δρόμους και δεν θα ξανανοίξουν», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Καλογιάννης.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας διανομής Λεωνίδας Μπακούρας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα καλή συνεργασία, με την  τόνισε ότι η εταιρεία θα κάνει ενημέρωση πόρτα-πόρτα για όλες τις περιοχές που προβλέπονται έργα ασφαλτόστρωσης προκειμένου οι καταναλωτές να επωφεληθούν. Από τη  άλλη η εταιρεία με την κοινοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων από το δήμο θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του Φ.Α πριν πέσει η άσφαλτος.

Τόσο ο κ. Καλογιάννης, όσο και ο κ. Μπακούρας τόνισαν ότι η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεργασία των πολιτών.

Η αρχή της καμπάνιας ενημέρωσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου θα ξεκινήσει άμεσα από τις συνοικίες Αμπελόκηποι και Ιπποκράτης, όπου η ΔΕΥΑΛ ετοιμάζει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και στη συνέχεια την πλήρη ασφαλτόστρωση των δρόμων.

Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο όλοι οι άλλοι οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, τηλεπικοινωνίες), πριν οποιαδήποτε παρεμβάσεις οφείλουν να ζητούν την άδεια του Δήμου.

Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημ. Τάχος, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων κ. Γιώργος Σούλτης, και από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ ο υπεύθυνος κατασκευών δικτύου Θεσσαλίας κ. Δημ. Πώποτας και η υπεύθυνη Ανάπτυξης – Νέων συνδέσεων Θεσσαλίας κ. Ε. Καλογήρου

Tags: , ,

Δημοπρατούνται φράγματα στον Πηνειό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην εξασφάλιση επάρκειας νερού για άρδευση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τους αγρότες περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον Πηνειό 5ου  αντλιοστασίου Ομολίου – Παλαιοπύργου» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με (ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Στόχος μας ως αιρετή Περιφέρεια είναι να παρεμβαίνουμε με μικρά και μεγάλα έργα στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Με το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζουμε  την έλλειψη νερού για άρδευση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σε εκτάσεις 50.000 στρεμμάτων συνολικά, γύρω από τον Πηνειό. Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και σχεδιάζουμε και νέα έργα στον τομέα της άρδευσης μέσω του νέου ΕΣΠΑ, όπου η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει στη διάθεσή της για πρώτη φορά Γεωργικό Ταμείο»

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία έχει σαν σκοπό να αντιμετωπίσει την έλλειψη νερού κατά τους θερινούς μήνες για την άρδευση 40.000 έως 50.000 στρεμμάτων. Η άρδευση των παραπάνω εκτάσεων γίνεται από τα νερά του ποταμού Πηνειού με άντληση από υφιστάμενα αντλιοστάσια κατάντι της πόλης της Λάρισας ή με αντλητικά συγκροτήματα των αγροτών με χρησιμοποίηση του υπάρχοντος στραγγιστικού δικτύου της περιοχής. Προβλέπεται η έμφραξη του ποταμού Πηνειού στις περιοχές, 5ου Αντλιοστασίου – Ομολίου – Παλαιοπύργου, με φράγμα ύψους έξι (6,00μ.) περίπου  μέτρων. Με την κατασκευή των υπόψη φραγμάτων θα υπάρξει δυνατότητα αποταμίευσης ποσότητας νερού, η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο αιχμής των αρδεύσεων και σε περιπτώσεις λειψυδρίας.

 

 

 

Πάολα - Για μένα
Αλέκος Ζαζόπουλος - Αεροπλάνο
Θέμης Αδαμαντίδης - Επιβάλλεται
Αντύπας - Θα κάνεις μαύρα μάτια
Πέγκυ Ζήνα - Απαγορεύω
Γιώργος Νταλάρας & Μελίνα Ασλανίδου - Παραμύθια
Γιώργος Τσιτόγλου - Δεν θα ασχοληθώ
Νατάσσα Θεοδωρίου - Αν σε χάσω
Πάνος Κιάμος - Δύσκολα βράδια
Θέμης Παναγιωτίδης - Πήρα δεν σε βρήκα

 


Μάιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC